[]

پس از مرگ شریعتی در خرداد ۱۳۵۶، از پاییز همان سال ، مدیریت حسینیه ارشاد (محمد همایون و دکتر ناصر میناچی) با همکاری برخی از دوستداران شریعتی مقیم خارج از کشور “دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار برادر شهید دکتر علی شریعتی در اروپا “را پایه گذاری کردند.این دفتر با مدیریت دکتر حسن حبیبی تا پیروزی انقلاب حدود ۸ عنوان از ۳۶ عنوان مجموعه آثار را در اروپا به چاپ رساند. با انقلاب ایران «دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار معلم شهید دکتر شریعتی» از سال ۵۳ و با مدیریت پوران شریعت رضوی، همسر علی شریعتی و همکاری آقایان امیر رضایی و مجید شریف چاپ آثار شریعتی را عهده دار شد. مجموعه آثار شریعتی آخرین عنوان خود را تحت نام «آثار جوانی»در سال ۱۳۸۵ به چاپ رساند. لازم به ذکر است که ۳۶ عنوان مجموعه آثار که عمدتا طی دهه ۶۰ و در شرایط سیاسی و اجتماعی بحرانی تدوین و تنظیم می گشت توسط چهار انتشاراتی به چاپ می رسید و به بازار عرضه می گشت: انتشارات چاپخش، انتشارات قلم، انتشارات آگاه ،شرکت سهامی انتشار و انتشارات الهام ناشرینی هستند که طی چهل سال اخیر چاپ مجموعه اثار شریعتی را بر عهده داشته اند. از میان مجموعه آثار شریعتی ۵ عنوان (مذهب علیه مذهب، جهت‌گیری طبقاتی در اسلام، تشیع علوی و تشیع صفوی، جلد اول با مخاطب‌های آشنا و نامه‌ها) در نیمه اول دهه ۶۰ دستخوش ممیزی و ممنوعیت می شوند و نهایتا بعد از سال ۱۳۷۷ از سوی وزارت ارشاد دولت اصلاحات از آنها رفع ممنوعیت می گردد.

تاریخ تمدن م.آ.۱۱ و ۱۲ ( چاپ اول ـ ۱۳۵۹)

تاریخ تمدن

مجوعه آثار ۱۱

علی شریعتی؛ تهران، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی، چاپ اول دی ماه ۱۳۵۹ ، قطع رقعی، تیراژ  ۱۰۰/۰۰۰

(بیشتر…)

هبوط در کویر ـ م.آ ۱۳ (چاپ اول ـ ۱۳۶۲)

هبوط در کویر

مجوعه آثار ۱۳

علی شریعتی، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول ۱۳۶۲، قطع رقعی، تیراژ ۵۰۰۰

(بیشتر…)

تاریخ و شناخت ادیان ـ م.آ.۱۴و ۱۵ ( چاپ اول ـ ۱۳۵۹)

تاریخ و شناخت ادیان

مجوعه آثار ۱۴

علی شریعتی، تهران، انتشارات تشیع، چاپ اول دی ماه ۱۳۵۹، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

اسلام شناسی هندسی م.آ.۱۶ تا ۱۸ (چاپ اول ـ ۱۳۶۰)

اسلام شناسی هندسی

مجوعه آثار ۱۶

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات شریعتی، چاپ اول اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

حسین وارث آدم ـ م.آ ۱۹ (چاپ اول ـ فروردین ۱۳۶۰)

حسین وارث آدم

مجموعه آثار ۱۹

علی شریعتی، تهران: انتشارات قلم، چاپ اول، فروردین ۱۳۶۰، تیراژ ۱۵۰۰۰ نسخه

(بیشتر…)

چه باید کرد؟ ـ م.آ ۲۰ (چاپ اول – ۱۳۶۰)

 چه باید کرد؟

مجموعه آثار ۲۰

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات قلم، چاپ اول زمستان ۱۳۶۰ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

زن ـ م.آ.۲۱ (چاپ اول – ۱۳۶۰)

 زن

مجموعه آثار ۲۱

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات سیز، چاپ اول زمستان ۱۳۶۰ ، قطع رقعی، تیراژ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

جهان بینی و ایدئولوژی ـ م.آ.۲۳ ( چاپ اول – ۱۳۶۱)

 جهان بینی و ایدئولوژی

مجموعه آثار ۲۳

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات مونا، چاپ اول مهر ۱۳۶۱ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

مذهب،علیه مذهب ـ م.آ.۲۲ (چاپ اول ـ خرداد ۱۳۶۱)

مذهب،علیه مذهب

مجموعه آثار ۲۲

علی شریعتی، تهران، انتشارات سبز، چاپ اول، خرداد ۱۳۶۱، قطع رقعی، تیراژ ۱۰٬۰۰۰

(بیشتر…)

انسان – م.آ.۲۴ (چاپ اول – ۱۳۶۱)

 انسان

مجموعه آثار ۲۴

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات الهام، چاپ اول پاییز ۱۳۶۱ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)