[]

پس از مرگ شریعتی در خرداد 1356، از پاییز همان سال ، مدیریت حسینیه ارشاد (محمد همایون و دکتر ناصر میناچی)با همکاری برخی از دوستداران شریعتی مقیم خارج از کشور “دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار برادر شهید دکتر علی شریعتی در اروپا “را پایه گذاری کردند.این دفتر با مدیریت دکتر حسن حبیبی تا پیروزی انقلاب حدود 8 عنوان از 36 عنوان مجموعه آثار را در اروپا به چاپ رساند. با انقلاب ایران “دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار معلم شهید دکتر شریعتی”از سال 58 و با مدیریت پوران شریعت رضوی، همسر علی شریعتی و همکاری آقایان امیر رضایی و مجید شریف چاپ آثار شریعتی را عهده دار شد. مجموعه آثار شریعتی آخرین عنوان خود را تحت نام «آثار جوانی»در سال 1385 به چاپ رساند. لازم به ذکر است ککه 36 عنوان مجموعه آثار که عمدتا طی دهه 60و در شرایط سیاسی و اجتماعی بحرانی تدوین و تنظیم می گشت توسط چهار انتشاراتی به چاپ می رسید و به بازار عرضه می گشت: انتشارات چاپخش، انتشارات قلم، انتشارات آگاه ،شرکت سهامی انتشار و انتشارات الهام ناشرینی هستند که طی چهل سال اخیر چاپ مجموعه اثار شریعتی را بر عهده داشته اند.

تاریخ تمدن؛ جلد یک – م.آ.۱۱ ( چاپ اول – ۱۳۵۹)

تاریخ تمدن ۱

تاریخ تمدن ( جلد یک )

مجوعه آثار ۱۱

علی شریعتی؛ تهران، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی، چاپ اول دی ماه ۱۳۵۹ ، قطع رقعی، تیراژ  ۱۰۰/۰۰۰

(بیشتر…)

تاریخ تمدن؛ جلد دوم – م.آ. ۱۲ (چاپ اول – ۱۳۵۹)

تاریخ تمدن ۲

تاریخ تمدن ( جلد دوم )

مجوعه آثار ۱۲

علی شریعتی؛ تهران، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی، چاپ اول دی ماه ۱۳۵۹ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰/۰۰۰

(بیشتر…)

هبوط در کویر- م.آ ۱۳(چاپ اول – ۱۳۶۲)

هبوط در کویر

هبوط در کویر

مجوعه آثار ۱۳

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول ۱۳۶۲، قطع رقعی، تیراژ ۵۰۰۰

(بیشتر…)

تاریخ و شناخت ادیان؛ جلد اول – م.آ.۱۴( چاپ اول – ۱۳۵۹)

 شناخت ادیان ۱

تاریخ و شناخت ادیان( جلد اول)

مجوعه آثار ۱۴

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات تشیع، چاپ اول دی ماه ۱۳۵۹ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

تاریخ و شناخت ادیان؛ جلد دوم-م.آ ۱۵ (چاپ اول – ۱۳۵۹)

تاریخ شناخت ادیان ۲

تاریخ و شناخت ادیان( جلد دوم)

مجوعه آثار ۱۵

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات تشیع، چاپ اول دی ماه ۱۳۵۹ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

اسلام شناسی؛ جلد اول – م.آ.۱۶ (چاپ اول- ۱۳۶۰)

م.آ۱۶

اسلام شناسی (جلد اول)

مجوعه آثار ۱۶

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات شریعتی، چاپ اول اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)

اسلام شناسی؛ جلد دوم – م.آ ۱۷ ( چاپ اول – ۱۳۶۰)

م.آ۱۷

اسلام شناسی (جلد دوم)

مجوعه آثار ۱۷

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات قلم، چاپ اول دی ماه ۱۳۶۰ ، قطع رقعی

(بیشتر…)

اسلام شناسی؛ جلد سوم- م.آ ۱۸ (چاپ اول – ۱۳۶۱)

م.آ۱۸.jpeg

اسلام شناسی ( جلد سوم)

مجموعه آثار ۱۸

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات الهام، چاپ اول اردیبهشت ۱۳۶۱ ، قطع رقعی

(بیشتر…)

حسین وارث آدم -م.آ(۱۹)

م.آ۱۹

حسین وارث آدم -م.آ(۱۹)

۱- حسین وارث آدم

۲-ثار

۳-شهادت

۴-پس از شهادت

۵-بحثی راجع به شهید

۶-بینش تاریخی شیعه

۷-انتظار، مذهب اعتراض

ضمیمه:

فلسفه تاریخ در اسلام

مقدمه معلم شهید بر کتاب حجربن عدی

 

چه باید کرد؟ ـ م.آ ۲۰ (چاپ اول – ۱۳۶۰)

 چه باید کرد

چه باید کرد؟

مجموعه آثار ۲۰

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات قلم، چاپ اول زمستان ۱۳۶۰ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

(بیشتر…)