[]

ترجمه اثار شریعتی به زبان فرانسه تا قبل از سال‌های ۲۰۰۰ به گونه‌ای سیستماتیک آغاز نشده بود تنها متن موجود به زبان فرانسه کتابی بود به نام «تاریخ و سرنوشت» که به ابتکار ژاک برک، اسلام شناس فرانسوی درسال ۱۹۸۲ از سوی انتشارات سندباد به چاپ رسید. این کتاب منتخبی از آثار شریعتی بود و مخاطب آن را عمدتآ پژوهشگران حوزه مطالعات اسلامی تشکیل می‌دادند. از نیمه دوم دهه ۲۰۰۰ ترجمه آثار شریعتی به زبان فرانسه شدت بیشتری یافت. این ترجمه ها عمدتآ از سوی انتشارات البوراق که انتشاراتی لبنانی است از سال ۲۰۰۷ انجام می‌شود. ناشر در مقدمه کتاب هدف خود را از ترجمه آثار شریعتی چنین شرح داده است: «دکتر شریعتی نقشی اساسی برای آشتی دادن جوانان و مذهب داشته است. شخصیتی متعهد، نزدیک به جامعه و سرسپرده به تأمل.»
از سلسله کتاب‌های شریعتی به زبان فرانسه،کتاب بازگشت به خویش، «شناخت اسلام»، «فاطمه، فاطمه است»، «خودسازی انقلابی»، «شهادت»، «محمد، از هجرت تا وفات»، «امت و امامت»، «مسئولیت شیعه بودن»، «ویژگی های شخصیت پیامبر»، «مسئولیت روشنفکر»، به بازار نشر فرانسه راه یافته است. این کتاب‌ها بخشی از مجموعه‌ای هستند به نام «اسلام، نوعی دیگر».

»

این کتاب در کتابفروشی زنجیره‌ای «فنک» (Fnac) عرضه شده است.


بازگشت به خویشتن 2011 “Retour a soi”

756-small-thu

Retour a soi

ALBOURAQ_2011

بازگشت به خویش

لبنان،نشر البوراق، چاپ اول ۲۰۱۱، ۲۸۴ صفحه رقعی.

 


فاطمه، فاطمه است 2009 “FATIMA EST FATIMA”

003

FATIMA EST FATIMA

L’IDEAL UNIVERSEL FEMININ

ALBOURAQ-2009

فاطمه، فاطمه است

لبنان، نشر البوراق، چاپ اول ۲۰۰۹، ۱۹۹ صفحه رقعی.

 


سیمای محمد 2009 “Le visage du prophete Mohammed”

001

 

Le visage du prophete Mohammed

Zamarat-2009

سیمای محمد

فرانسه، نشر زمارات، چاپ اول ۲۰۰۹، ۸۴ صفحه رقعی.


محمد،از هجرت تا وفات 2007″ MUHAMMAD, de l’ hegire a la mort”

002

 

MUHAMMAD, de l’ hegire a la mort

ALBOURAQ-2007

محمد،از هجرت تا وفات

لبنان، نشر البوراق، چاپ اول ۲۰۰۷، ۱۵۳ صفحه رقعی.


امت و امامت 2007″L’Oumma & l’Imamat”

137

 

L’Oumma & l’Imamat

ALBORAQ -2007

 

امت و امامت

لبنان ، نشر البوراق، چاپ اول 2007 ، ۱۷۴ صفحه رقعی.


تاریخ و سرنوشت 1982 “Histoire et destinee”

004

Histoire et destinee

Sindbad-1982

Preface:jacques Berque

تاریخ و سرنوشت

فرانسه، انتشارات سندباد، چاپ اول ۱۹۸۲، ۱۳۴ صفحه رقعی.

تاریخ و سرنوشت گزیده‌ای است از آثار شریعتی که به ابتکار اسلام شناس فرانسوی ژاک برک و با مقدمه او در سال ۱۹۸۲ توسط انتشارات سندباد به زبان فرانسوی به چاپ رسید، گزینش این متون و ترجمه آن توسط

حامد(مورخ و پژوهشگر مرکز CNRS) و ن. یاوری هلانکور انجام شده‌است.