[]


اسناد ساواک درارتباط با زندانی شدن استاد .

اسناد ساواک درارتباط با زندانی شدن استاد .


اسناد مربوط به ملی شدن صنعت نفت .(دهه ۳۰)

2اسناد مربوط به ملی شدن صنعت نفت .(دهه ۳۰)

نمونه ای از اسناد مرتبط با فعالیت استاد در ملی شدن صنعت نفت .


میتینگ (۲۳ تیرماه ۱۳۳۰ )

 

میتینگ

منبع:صدای خراسان

تاریخ: ۲۳تیرماه  ۱۳۳۰

تعطیل همکانی و متینگ عمومی روز یکشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۳۰ در مشهد دراین متینگ علاوه بر حزب ایران – انجمن تبلیغات اسلامی – انجمن پیروان قرآن کانون نشر حقایق اسلامی – جوانان سادات حسینی – سلسه سادات رضوی – آذربایجانیهای مقیم خراسان هیئت ابوالفضلی سراب – اتحادیه کارگران نخریسی – شهرداری محله مشهد – دارالتعلیم علوم دینی – باشگاه ورزشی جوانان – باشگاه نادری – اتحادیه کارگران بافندگی دستی مشهد – اتحاریه رانندگان شهری مشهد – فارغ‌التحصیلان فرهنگ – دبیران و آموزگاران؛ شرکت نمودند.


میتینگ۱۳۳۰

 

میتینگ

منبع: روزنامه صدای خراسان

تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۳۰

در متینگ و تظاهرات عظیم و بی سابقه اهالی خراسان که به همت انجمن پیروان قرآن – کانون نشر حقایق اسلامی – باشگاه جوانان- انجمن تبلیغات اسلامی – حزب ایران مشهد و اتحادیه جوانان سادات حسینی بمنظور پشتیبانی از دولت جناب دکتر مصدق و قدردانی از زحمات حضرت آیت‌الله کاشانی و افراد جبهه ملی و نصب تابلوی نفت ملی ایران در روز جمعه تشکیل شده بود و در آن بیش از پنجاه هزار نفر زن و مرد خراسانی شرکت کرده و با قربانی نمودن گاو و گوسفند بر سر راه تظاهر کنندگان چشم بد خواهان و بیگانه پرستان را کور کرده است .

جمعیت مشهد حدود ۲۰۰ هزار نفر در مطبوعات درج شده است.

 


میتینگ دستجات سیاسی مشهد به طرفداری از مصدق (۱۳۳۱ )

 

 

میتینگ دستجات سیاسی مشهد به طرفداری از مصدق

منبع: خراسان ( مدیر مسئول : محمد صادق تهرانیان )

سال چهارم ؛ شماره ۸۸۴؛ ص۴

تاریخ: یکشنبه۲۹ تیرماه ۱۳۳۱

از ساعت پنج و نیم بعد از ظهر روز جمعه ۲۷ تیر ماه متینگی از طرف ملیون خراسان ـ جمعیتهای موتلفه اسلامی ـ حزب ایران -‌کلوپ مصدق- حزب زحمتکشان ملت ایران – اتحادیه جوانان سادات حسینی- حزب پان ایرانیسم سازمان مردان مبارز و غیره در میدان شاه برپا بود و چندین هزار نفر جمعیت از طبقات مختلف حضور یافته بودند و چند نفر از ناطقین به نمایندگی از طرف کمیته متینگ نطقهای مفصلی در مورد پشتیبانی و ابراز تمایل نسبت به آقای دکتر مصدق و ادامه مبارزه ایراد نموده و اعلام داشتند که ما برای موفقیت و پیروزی نهایی دست از کوشش بر نمی داریم و برای هر گونه فداکاری و از خود گذشتی آماده بوده و وصیتنامه های خود را هم نوشته ایم .

میتینگ تا ساعت ۵/۸ ادامه داشت و پس از خاتمه بیانات ناطقین جمعیت با نظم و آرامش متفرق شدند و نمایندگان جمعیت برای مخابره تلگراف به تلگرافخانه رفتند.

 


جریان وقایع در مشهد در قبول پست نخست وزیری دکتر مصدق۱۳۳۱

جریان وقایع در مشهد در قبول پست نخست وزیری دکتر مصدق

منبع: خراسان

سال چهارم ؛ شماره ۸۸۷؛ص۸

تاریخ: چهار شنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۳۱

شب سه شنبه همینکه خبر پیروزی ملت در مشهد انتشار یافت مردم با احساسات شورانگیزی در خیابانها شروع به تظاهرات نمودند و تا مدتی صدای زنده باد دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی در فضای شهر طنین انداز بود و بعد مردم در هر کجا رادیو بود اطراف آن اجتماع کرده و تا ساعت ۱۱ شب به پیام‌های که از طرف آقای دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی و چند تن از نمایندگان مجلس فرستاده شد گوش می دادند .

از دیروز صبح مردم از لحاظ پیروزی و موفقیتی که حاصل شده بود خوشنود و مسرور بودند اما به مناسبت وقایع جانگداز تهران و ریخته شدن خون شهداء راه آرادی ابراز تأسف و تأثر می کردند ،تمام مغازه‌ها پرچمهای سه رنگ نصب کرده بودند ولکن در کنار هر پرچم سه رنگ یک پرچم سیاه نیز به علامت عزاداری نصب شده بود و بعضی یک تکه پارچه سیاه به پرچک سه رنگ سنجاق کرده بودند .

در مجلس ترحیمی که دیروز از طرف جمعیتهای موتلف اسلامی بیاد بود شهداء تهران در بنای مهدیه منعقد شده بود چنان عزاداری و سوگواری به عمل آمد که نظیرش تاکنون به ندرت دیده شده بود جمعی از تهرانیان مقیم مشهد وزوار تهرانی بازوبندهای سیاه بسته و با حالت تأثر در خیابانها حرکت می کردند و حالت آنها بقدری رقت انگیز بود که اغلب مردم به گریه می افتادند در چندین محل دیگر نیز از طرف طبقات مختف مجالس ترحیم منعقد بود و امروز هم مجالس ختم و سوگواری دائر است.


امضاء طومار(۱۳۳۰)

امضاء طومار

 

از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه متینگ اختصاصی در محل انجمن تبلیغات اسلامی با حضور اعضأء کانون نشر حقایق اسلامی و اتحادیه جوانان سادات حسینی و هیئت ابوالفضل سراب تشکیل و پس از ایراد سخنرانی‌های مفصل طوماریکه تهیه شده بود به امضاء حضار رسید ودر موقع امضاء طومار به امضاء عده کثیری رسید و در حدود ۳۵۰۰ امضاء جمع شد که پس از عکس برداری برای مجلس شورای ملی فرستاده شود. طول طومار مزبود دو متر و عرض آن ۱۳۰ سانتی متر و چندهزار امضاء فردی و دسته جمعی شده و متن آن به این قرار است.

ربنا افرغ علینا صبرأ و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین «سوره بقره»

در این دقایق خطیر و هنگامه عجیب و بی‌نظیر تاریخی اهالی خراسان عمومأ و سکنه شهر مقدس مشهد بالخصوص ضمن اظهار تنفر شدید از رأی جابرانه و توصیه خیانتکارانه دیوان داوری لاهه آمادگی خود را برای اطاعت از اوامز پیشوای مذهبی مسلمانان جهان حضرت آیت‌الله کاشانی و پشتیبانی از دولت جناب آقای دکتر مصدق با بذل مال و جان به جهانیان اعلام می دارد و این تعهد‌نامه که به امضاء معتمدین اهالی دیندار و وطن دوست خراسان رسیده است به عنوان سند برای موقع لزوم به مجلس شورای ملی تقدیم می گردد و روزگار نیز وظیفه دار است این سند لیاقت و رشد اجتماعی این ملت را از دستبرد حوادث مصون و محفوظ داشته وجهة افتخار و سر افرازی اخلاف و اعقاب ما به آیندگان ارائه نمایند .

به تاریخ بیست سوم تیر ماه ۱۳۳۰

(تصویر میتینگ روز یکشنبه در میدان شاه صفحه اول)


اعتراض به دیوان لاهه(۱۳۳۰)

 

اعتراض به دیوان لاهه

 

منبع:خراسان

سال سوم شماره ۵۹۷

تاریخ: سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۳۰

متینگ روز یکشنبه

روز یکشنبه پریروز به منظور ابراز تنفر نسبت به قرار ظالمانه دیوان لاهه ؛ در شهر مشهد تعطیل عمومی بود و کلیه دکان‌ها بسته شده بود و تمام جمعیت از ساعت ۸ صبح برای شرکت در متینگ در میدان شاه اجتماع کرده بودند و جمعیت‌های متشکل نیز که تعداد آن‌ها متجاوز از بیست دسته بد ابتدا در نقاط مختلف شهر هرکدام در محل خود مجتمع گردیده و پس از ایراد سخنرانی با پرچمها و شعار‌های خود بسمت میدان شاه حرکت نموده و در متینگ شرکت کردند عده‌ای از جمعیت‌های مزبور عبارت بودند از :

سلسله جلیله سادات رضوی ـ سلسله اهل منبرـ هیئت آذربایجانی‌های مقیم مشهد انجمن تبلیغات اسلامی ـ کانون نشر حقایق اسلامی ـ انجمن پیروان قرآن ـ ایل خاوری‌ها ـ ایل زابلی‌ها ـ اصناف و بازرگانان…..

عده‌ای از رانندگان اتوبوس‌های شهری کفن پوشیده بودند ، تمام دستجات و جمعیت‌ها هر کدام پرچمها و شعار‌های جالبی در دست داشتند. در این متینگ که تقریبأ تمام جمعیت شهر شرکت کرده بودند کوچکترین حادثه سوئی رخ نداد و در تمام مدت نظم و آرامش و انضباط کامل حکم فرما بود. متینگ از ساعت ۹ صبح آغاز گردید ابتدا پیام تلگرافی آیت الله کاشانی که برای واعظ شهیر آقای شیخ محمود حلبی رسیده بود بوسیله آقای خیامی خوانده شد و برنامه متینگ اعلام گردید بعد دانشمند محترم آقای محمد تقی شریعتی سخنرانی نمودند.

سپس دو نفر طفل که در انجمن پیروان قرآن تعلیم یافته بودند آیاتی از کلام الله مجید تلاوت کردند و آنگاه واعظ شهیر آقای حاج شیخ محمود حلبی در حدود بیست دقیقه بیانات بسیار موثری ایراد نمودند و در ضمن سخنرانی ایشان کرارأ ابراز احساسات از طرف جمعیت به عمل آمد و بعد آقای حسین امین شهیدی مدیر جریده ایران مبارز یک رباعی که آقای دکتر رسا مرتجلا سروده بودند خوانده و قطعنامه متینگ را قرائت کردند که از طرف جمعیت با ابراز احساسات تصویب گردید.

بعد از ظهر نیز از طرف حزب ایران و انجمن پیروان قرآن و کانون نشر حقایق اسلامی و اتحادیه جوانان سادات حسینی و باشگاه نادری و جمعیت‌های دیگر هر کدام در محلهای خودشان متینگ و مجالس سخنرانی تشکیل داده و ناطقین بیانات موثری ایراد نمودند و تظاهرات و ابراز احساسات تا پاسی از شب گدشته در مجامع مزبور ادامه داشت.

 


میتینگ در صحن‌نو (۱۳۳۰)

 

میتینگ در صحن‌نو

منبع: خراسان

سال سوم؛ شماره۵۸۳

جمعه ۷ تیرماه ۱۳۳۰

از ساعت ۴ بعد از ظهر روز جمعه از طرف انجمن پیروان قرآن و کانون نشر حقایق اسلامی و انجمن تبلیغات اسلامی و باشگاه جوانان میتینگی در صحن نو برپا خواهد شد واز طرف عده‌ای از اهالی تهیه گردیده به محل شرکت نفت شعبه مشهد واقع در انتهای خیابان طبرسی حرکت و پس از سخنرانی در جبوی محوطه شرکت تابلو را برفراز عمارت شرکت نصب خواهند کرد.


قطعنامه اهالی مشهد (۱۳۳۰)

 

قطعنامه اهالی مشهد

منبع: خراسان

سال سوم ؛ شماره ۵۸۵

دوشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۳۰

قطعنامه دیل در پایان متینگی که روز جمعه از طرف انجمنهای دینی و ملی مشهد برای تقدیر و پشتیبانی از رهبران دینی و دولت ملی جناب آقای دکتر مصدق و نصب تابلوشرکت نفت ملی ایران در سردرب شعبه مرکزی مشهد مرکب از چندین هزار نفر جمعیت تشکیل شده بود قرائت و مردم با بلند کردن دست به اتفاق آراء تصویب نمودند.

۱-در هر لحظه که رهبر روحانی حضرت آیة‌الله کاشانی و پدر ملت جناب دکتر مصدق امر بفرمایند برای جانبازی در راه حفظ استقلال میهن عزیز آماده ایم .

۲-دولت جناب آقای دکتر مصدق مورد پشتیبانی کامل ما می باشد.

۳-ما برای اجرای تصمیمات دولت در زمینه اجرای کامل قانون خلع‌ید از بذل مال و جان دریغ نداریم .

۴-مسئولین فرار دزدان اسناد و مدارک شرکت سابق نفت که نیمه شب از فرودگاه تهران فرار نموده‌اند باید هر چه زودتر موردتعقیب قرار گیرند.

۵-ما به دنیا اعلام می داریم که هر گونه وقفه‌ای در اثر اخلال عمال شرکت سابق نفت در مورد ارسال نفت به دنیای خارج پیش آمد نماید مسئول مستقیم آن شرکت سابق نفت می باشد.

۶-هر کشوری که آب و خاک خود را به منظور ایجاد پایگاه نظامی علیه ایران در اختیار دولت انگلستان بگذارد در نظر ملت ایران متجاوز است.