[]


ترجمه کردی «برسد به دست پوران عزیزم »

photo_2017-05-05_08-25-01

برسد به دست پوران عزیزم

ترجمه: وه‌ز گیلانی زریان مه‌حمود


عرفان، برابری، آزای

00

عرفان، برابری، آزادی

کردی (بیشتر…)