[]


آگهی مراسم ترحیم ۱۳۶۶

آگهی مراسم ترحیم

مراسم ترحیم استاد در تاریخ ۶۶/۳/۸

(بیشتر…)


دومین سالگرد در گذشت استاد ۱۳۶۹

دومین سالگرد در گذشت استاد

خراسان پنج شنبه۳۱ فروردین ۱۳۶۹ شماره۱۱۵۰۹

 

(بیشتر…)


آگهی ترحیم(خراسان۱۳۶۷)

آگهی ترحیم

 

خراسان – پنجشنبه ۲۴فرودین ۱۳۶۷. شماره۱۱۲۱۲

(بیشتر…)


آگهی تسلیت (کیهان۱۳۶۶)

آگهی تسلیت

کیهان۱- دوشنبه۷ اردیبهشت۱۳۶۶-شماره۱۳۰۱۲-ص۲

(بیشتر…)


آگهی تسلیت (کیهان ۱۳۶۶)

آگهی تسلیت

 

کیهان۲- دوشنبه۷ اردیبهشت۱۳۶۶-شماره۱۳۰۱۲-ص۲

 

(بیشتر…)


خبر مراسم چهلم در مسجد ارک تهران، روزنامه کیهان۱۳۶۶

خبر مراسم چهلم در مسجد ارک تهران، روزنامه کیهان

۴  خرداد ۱۳۶۶

 

(بیشتر…)


سخنرانی وزیر ارشاد وقت، سیدمحمد خاتمی، در مورد استاد شریعتی، روزنامه کیهان ۱۳۶۶

سخنرانی وزیر ارشاد وقت، سیدمحمد خاتمی، در مورد استاد شریعتی، روزنامه کیهان

۱۳ اردیبهشت۱۳۶۶ (بیشتر…)


بیانیه بعضی از دانشجویان، روزنامه کیهان۱۳۶۶

بیانیه بعضی از دانشجویان، روزنامه کیهان

۸ اردیبهشت ۱۳۶۶ (بیشتر…)


خبر مراسم یادبود استاد در دانشگاه مشهد. روزنامه خراسان ۱۳۶۶

خبر مراسم یادبود استاد در دانشگاه مشهد. روزنامه خراسان

۸ اردیبهشت۱۳۶۶ (بیشتر…)


خبر تلگرام به آیت‌الله منتظری در روزنامه خراسان۱۳۶۶

خبر تلگرام به آیت‌الله منتظری در روزنامه خراسان

۸ اردیبهشت۱۳۶۶

(بیشتر…)