[]


نامه به احسان

نامه به فرزند
نامه‌ای که در پی خواهد آمد در مجموعه آثار ۳۴ – نامه‌ها (چاپ جدید) منتشر شده است.

(بیشتر…)


نامه به پدر

نامه به پدر
نامه‌ای که در پی خواهد آمد در مجموعه آثار ۱ (با مخاطب‌های آشنا) منتشر شده است. این نامه آخرین نامهٔ علی شریعتی به پدرش است که قبل از طلوع دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۶ و پیش از خروجِ آخرین‌اش از ایران نوشته است. (بیشتر…)


نامه‌ به علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی

نامه به علی اصغر حاج سید جوادی۱نامه‌ی علی شریعتی به علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی
اسفندماه ۱۳۵۴.
علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی در سال ۱۳۵۴ اولین فردی بود که نامه‌ی سرگشاده‌ی انتقادی‌ای خطاب به محمدرضا شاه منتشر کرد و پس از آن تا انقلاب اسلامی مخفیانه زندگی کرد. علی شریعتی از خواندنِ آن نامه‌ی سرگشاده به وجد آمد و خطاب به او این نامه را نوشت.

 

(بیشتر…)


نامه به عبدالعلی بازرگان

نامه به دوست
نامه‌ای که در پی خواهد آمد در مجموعه آثار ۳۴ – نامه‌ها (چاپ جدید) منتشر شده است. (بیشتر…)


سقف آسمان بر سرم افتاده

417نامه‌ای از علی شریعتی: سقف آسمان بر سرم افتاده
نوشته شده در اوایل سال ۱۳۵۰ شمسی. (بیشتر…)