[]


ویژه‌نامه «سروش» ( ۳۰ خرداد ۱۳۶۰)

 

98

از کوچه باغ های شهادت

منبع:  مجله سروش

تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰

۰۰۰۰
۰۰۰۰

ویژه‌نامه سروش بخش سومPDF

۰۰۰۰

ویژه نامه سروش بخش پایانیPDF

 

مجله «سروش» با مدیر مسئولی م. زورق (این مجله تا سال ۱۳۶۰ با سردبیری پرویز خرسند مدیریت می‌شده‌است.) ویژه‌نامه‌ای را در شماره ۱۰۲ خود به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به شریعتی اختصاص داده است. در این شماره سلسله مقالات بی‌نام و مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و اشعاری از شعرا به چشم می‌خورد که عبارتند از :

(بیشتر…)


اتحاد جوان (23 خرداد 1360)

Screenshot-2018-3-10 600-742-1391-2-24-11-47-24-D3D5 pdf

معلم شهید انقلاب

منبع: اتحاد جوان 

تاریخ: ۲۳ خرداد 1360

مجله «اتحاد جوان» به مدیر مسئولی اسماعیل جلیلیان، ویژه‌نامه‌ای به مناسبت  چهارمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی منتشر کرده‌است. این مجله که ویژه دانش آموزان وجوانان است و خود را مستقل و بدون هیچگونه وابستگی گروهی معرفی کرده است، سلسله مقالات بی‌نامی را در ویژه‌نامه شماره ۵۳ خود در خرداد ۱۳۶۰ به چاپ رسانده است.

اتحاد جوان pdf

 


«امید انقلاب» ( 30 خرداد 1360)

601-743-1391-2-24-13-9-4-4C84

شهید علی شریعتی : بیدارگری علیه بیدادگری

منبع: امید انقلاب 

تاریخ: ۳۰ خرداد 1360-شماره ۹

«امید انقلاب» نشریه دانش‌آموزی «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش بیست میلیونی» شماره ۹ خود را به ویژه نامه‌ای را به شریعتی اختصاص داده است. در این شماره مقالاتی در ارزیابی اندیشه های شریعتی و نیز مصاحبه‌ای مبسوط با آیت‌الله بهشتی به چاپ رسیده است. لازم به ذکر است که کلیه مقالات مندرج در این شماره با نام‌های مستعار و یا با عنوان «برادر» انعکاس یافته است.

 

امید انقلاب pdf

 


مصاحبه با آیت الله بهشتی (سایت بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های دکتر بهشتی)

630-small-thu

شریعتی همواره رو به اصالت اسلامى پیش می‌رفت

منبع: سایت بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های دکتر شریعتی

تاریخ: 29 خرداد 1360.

این مصاحبه در سال ۶۰ با آیت‌الله بهشتی انجام شده و از سایت بنیاد دکتر بهشتی برگرفته شده است.

(بیشتر…)