[]


اتحاد جوان (23 خرداد 1360) pdf

600-small-thu اتحاد جوان – 23 خرداد 1360

ویژه‌نامه شهادت دکتر شریعتی.

(بیشتر…)


امید انقلاب – 30 خرداد 1360 -pdf

601-small-thu امید انقلاب – 30 خرداد 1360

گفت‌وگو با آیت‌الله دکتر بهشتی در مورد دکتر شریعتی و مطالب دیگر به مناسبت سالمرگ شریعتی. (بیشتر…)


بهشتی: شریعتی همواره رو به اصالت اسلامى پیش می‌رفت 1360

630-small-thuبهشتی: شریعتی همواره رو به اصالت اسلامى پیش می‌رفت

گفت‌وگویی با دکتر بهشتی در مورد دکتر شریعتی – 29 خرداد 1360.

 

(بیشتر…)