[]

شریعتی و آثار او سال‌هاست که موضوع پژوهش‌های بسیار دانشگاهی در ایران و جهان بوده و هست. پایان نامه‌های بسیاری در مقاطع مختلف تحصیلی ( لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری) به نسبت آراء شریعتی و دیگر متفکرین ایرانی – اسلامی و یا تاثیرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پروژه او پرداخته‌اند. جمع‌آوری فهرست کامل این پژوهشها البته کاریست طولانی و محتاج پژوهشی گسترده؛ بخصوص که این نوع پژوهش‌ها هم‌چنان ادامه دارند و آشنایی با آنها و بررسی کمیت و کیفیت این پژوهش‌ها به نوعی دریچه‌هایی‌اند برای ارزیابی موقعیت او همچون زیست و همچون تفکر. با این همه ما با امید تکمیل تدریجی این لیست در اینجا نام تعدادی از این پایان نامه‌ها را ( از سال ۵۸ به بعد) در اختیار مخطبان قرار می‌دهد.