[]

ویژه‌نامه (نشریه نامه ـ تیرماه ۱۳۸۱)

1 001

شریعتی، حدیث نامکرر

منبع: نامه

تاریخ: تیر ماه ۱۳۸۱

 

این شماره نشریه نامه به سردبیری مجید تولایی و مدیر مسئولی کیوان صمیمی ویژه‌نامه‌ای به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد شهادت شریعتی تحت عنوان «شریعتی، حدیث نامکرر» به چاپ رسانده است. این ویژه‌نامه «مجموعه ایست از گفتگو با دو تن از صاحب نظران و دو مقاله از پژوهشگرانی که هر یک در مقالات خود به توضیح و تبیین مدافعانه یا منتقدانه دیگر مباحث شریعتی پرداخته‌اند.» این مقالات عبارتند از :

گفتگو با حبیب‌الله پیمان:«نواندیشی دینی، از حسینیه ارشاد تا مکتب فرانکفورت»

بیژن عبدالکریمی:« خواستن توانستن نیست؛ شریعتی و سکولاریسم»

گفتگو با مصطفی ملکیان: «عقلانیت، دین، نواندیشی »

علی طهماسبی:« نواندیشی دینی، چالش‌های امروز و بحران‌های فردا»

 

نشریه نامه  شماره pdf ۱6

سیمای یک زندانی؛ نگاهی به کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک | سوسن شریعتی (ققنوس عصیان ـ ۱۳۸۱)

سیمای یک زندانی

نگاهی به کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک 

سوسن شریعتی

منبع: کتاب ققنوس عصیان (تهران، نشر قصیده سرا، چاپ اول ۱۳۸۱، ۳۲۸ صفحه، تیراژ ۲۰۰۰)

تاریخ: ۱۳۸۱

 

«…نیّت ما، در این نوشته نگاهی است به سیمای شریعتی در مقام یک زندانی. آنجا که در برابر مسئولان امنیتی، بازجویان حرفه ای و جلادان رژیم شاه نشسته، متهم است و اسیر. بررسی پاسخهای اوست و نیز نوع پاسخهایش. فهم روشهای اوست رویاروی با بازجو و تناسب آن با اهداف و برنامه ای که برای خود تعیین کرده است. شریعتی بارها از ضرورت نوشتن مطلبی در باب « هنر بازجویی پس دادن » مبتنی بر تجربه شخصی اش سخن می گفت.»

(بیشتر…)