[]


ویژه نامه نشریه «نامه» ( تیرماه ۱۳۸۱)

1 001

شریعتی، حدیث نامکرر

منبع: نامه

تاریخ: تیر ماه ۱۳۸۱

این شماره نشریه نامه به سردبیری مجید تولایی و مدیر مسئولی کیوان صمیمی ویژه‌نامه‌ای به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد شهادت شریعتی تحت عنوان «شریعتی، حدیث نامکرر» به چاپ رسانده است. این ویژه‌نامه «مجموعه ایست از گفتگو با دو تن از صاحب نظران و دو مقاله از پژوهشگرانی که هر یک در مقالات خود به توضیح و تبیین مدافعانه یا منتقدانه دیگر مباحث شریعتی پرداخته‌اند.» این مقالات عبارتند از :

گفتگو با حبیب‌الله پیمان:«نواندیشی دینی، از حسینیه ارشاد تا مکتب فرانکفورت»

بیژن عبدالکریمی:« خواستن توانستن نیست؛ شریعتی و سکولاریسم»

گفتگو با مصطفی ملکیان: «عقلانیت، دین، نواندیشی »

علی طهماسبی:« نواندیشی دینی، چالش‌های امروز و بحران‌های فردا»

نشریه نامه  شماره pdf ۱6


«سیمای یک زندانی؛ نگاهی به کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک»؛ سوسن شریعتی (ققنوس عصیان -۱۳۸۱)

سیمای یک زندانی

نگاهی به کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک 

سوسن شریعتی

منبع: از کتاب « ققنوس عصیان، تهران، نشر قصیده سرا، چاپ اول ۱۳۸۱، ۳۲۸ صفحه، تیراژ ۲۰۰۰»

«…نیّت ما، در این نوشته نگاهی است به سیمای شریعتی در مقام یک زندانی. آنجا که در برابر مسئولان امنیتی، بازجویان حرفه ای و جلادان رژیم شاه نشسته، متهم است و اسیر. بررسی پاسخهای اوست و نیز نوع پاسخهایش. فهم روشهای اوست رویاروی با بازجو و تناسب آن با اهداف و برنامه ای که برای خود تعیین کرده است. شریعتی بارها از ضرورت نوشتن مطلبی در باب « هنر بازجویی پس دادن » مبتنی بر تجربه شخصی اش سخن می گفت.»

(بیشتر…)