[]


تاثیر هنرهای مسلمین به ویژه ایرانیان در اروپا (۱۳۲۰)

 تاثیر هنرهای مسلمین به ویژه ایرانیان در اروپا

نویسنده: محمد حسین زکی، ترجمه: محمد تقی شریعتی، مشهد، انتشاراتی باستان، چاپ اول بی‌تا، قطع رقعی، صفحه ۹۴.


عباسه، خواهر هارون الرشید. (۱۳۲۳)

 

scan00019

عباسه، خواهر هارون الرشید

نویسنده: جرجی زیدان، مترجم : محمد تقی شریعتی، مشهد، انتشارات باستان، چاپ اول ۱۳۲۹، قطع رقعی.

(بیشتر…)


مبانی اقتصادی در اسلام (۱۳۲۵)

3 002

مبانی اقتصادی در اسلام

نویسنده: عبدالحمید جودة السحار، ترجمه:محمد تقی شریعتی، تهران، انتشارات سلمان، چاپ دوم ۱۳۵۷، تیراژ۵ هزار جلد، صفحه ۶۰.

(بیشتر…)