[]


عباسه، خواهر هارون الرشید. (۱۳۲۳)

 

scan00019

عباسه، خواهر هارون الرشید

نویسنده: جرجی زیدان، مترجم : محمد تقی شریعتی، مشهد، انتشارات باستان، چاپ اول ۱۳۲۹، قطع رقعی.

کتاب عباسه خواهر هارون الرشید اثر جرجی زیدان توسط استاد شریعتی طی پنج سال ، از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۳ از زبان عربی ترجمه شده است و در چند قسمت و در روزنامه ای به نام آزادی با مدیر مسئولی آقای گلشن، در مشهد به چاپ می رسیده است.  این کتاب در سال ۱۳۲۳ توسط کتابفروشی باستان در مشهد و بر اساس نسخه های روزامه آزادی چاپ می شود. کتاب عباسه، خواهر هارون الرشید  به گفته استاد شریعتی در مقدمه آن:« جهات برجسته دولت عباسیه را در عهد هارون که مترقی ترین اعصار دول اسلامی است….بیان می کند.» و «….خدمات بزرگ و فعالیت های سیاسی و رفتار عاقلانه و اخلاق بزرگوارانه رادمردان ایرانی –برمکیان- را که موجب سرافرازی هر ایرانی است در دولت عرب به طور کامل توضیح می دهد».نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 15, 2018 1408 بازدید       [facebook]