[]

در این بخش قسمتی از اسناد ساواک را می‌بینیم که نشان می‌دهد شریعتی از آغاز دوران دانشجویی (دهه‌ی 30) تا روزهای پایانی حیاتش تحت کنترل نیروهای اطلاعاتی و ساواک بوده است.
این اسناد به نقل از کتابی به نام «شریعتی به روایت اسناد ساواک» آورده شده که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 1378 به چاپ رسیده است. قابل توجه است که چاپ این کتاب به دنبال سوءاستفاده‌های نشریه‌ی 15 خرداد از اسناد ساواک در رابطه با شریعتی صورت گرفت. این اسناد همواره طی این سال‌ها بحث‌های زیادی را حول و حوش نسبت شریعتی و ساواک برانگیخته است.
لازم به ذکر است که اسناد مربوط به شهادت شریعتی و بازتاب‌های آن در« پرونده ویژه شهادت» انعکاس یافته است.


چگونگی مواجهه ساواک با خروج دکتر شریعتی از ایران در سال ۱۳۵۶

اسناد چگونگی مواجهه ساواک با خروج دکتر شریعتی از ایران در سال۱۳۵۶

 

 


ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی ۱۳۵۶

305 ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی

نامه مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ است؛ حدودِ یک ماه بعد از خارج شدنِ علی شریعتی از ایران.

 

(بیشتر…)


استفاده‌ی ساواک از نظرِ آیات عظام در مورد شریعتی۱۳۵۶

استفاده‌ی ساواک از نظرِ آیات عظام در مورد شریعتی

زمان ۱۳۵۶/۲/۳302-129-1389-7-20-15-12-8-7D3D


ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی۱۳۵۶

ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی

نامه مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ است؛ حدودِ یک ماه بعد از خارج شدنِ علی شریعتی از ایران.

305-133-1389-7-20-17-16-24-5934


«بازگشت به خویش» در روزنامه کیهان 1355

309-137-1389-7-25-11-42-27-EE00«بازگشت به خویش» در روزنامه کیهان

۱۳۵۵. این سلسله مقاله از شریعتی در روزنامه کیهان به دستورِ ساواک و به قصد ایجاد شبهه‌ی همکاری او با رژیم منتشر شد.

 

(بیشتر…)


«انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب‌زمین» در روزنامه کیهان 1354

308-136-1389-7-25-11-31-15-9E09«انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب‌زمین» در روزنامه کیهان

۱۳۵۴. انتشارِ این مجموعه مقاله در روزنامه‌ی کیهان به دستورِ ساواک و به قصد ایجاد شبهه‌ی همکاری شریعتی با رژیم بود.

 

(بیشتر…)


دستور ساواک به چاپ مقالات شریعتی در روزنامه کیهان ۱۳۵۴

303-130-1389-7-20-16-5-32-AFEEدستور ساواک به چاپ مقالات شریعتی در روزنامه کیهان

 

(بیشتر…)


بیانیه‌ی دانشجویان آمریکا درباره‌ی چاپِ بی‌اجازه‌ی مقالات شریعتی در کیهان . اسفند ۱۳۵۴

324بیانیه‌ی دانشجویان آمریکا درباره‌ی چاپِ بی‌اجازه‌ی مقالات شریعتی در کیهان

اسفندماه ۱۳۵۴.

 

(بیشتر…)


مجموعه‌ی «مارکسیسم، ضد اسلام» در روزنامه‌ی کیهان 1354

307-135-1389-7-25-11-12-17-4F43مجموعه‌ی «مارکسیسم، ضد اسلام» در روزنامه‌ی کیهان

1354. این سلسله مقاله از شریعتی در روزنامه کیهان به دستورِ ساواک و به قصد ایجاد شبهه‌ی همکاری او با رژیم منتشر شد.

 

(بیشتر…)


ساواک علیه حسینیه ارشاد ۱۳۵۱

269-92-1389-7-7-13-23-57-7B67ساواک علیه حسینیه ارشاد

 

دستور ساواک به جلوگیری از ایراد سخنرانی شریعتی در حسینیه ارشاد، آذرماه ۱۳۵۱.

(بیشتر…)