[]

در میان اشکال متعدد تولیدات فرهنگی، شریعتی از هم آغاز ترجمه را نیز تجریه می‌کند. مهمترین و اولین تولید او ترجمه کتاب ابوذر غفاری اثر جودة السحار است که در سن هجده سالگی ( ۱۳۳۴چاپ) است.
ترجمه دومی که توسط شریعتی در سالهای ۳۰ ( قبل از سفر به فرانسه) انجام می‌شود ترجمه کتاب « در نقد و ادب» (۱۳۳۸) است.با سفر به فرانسه شریعتی ، سومین ترجمه خود را از آثار الکسیس کارل با نام نیایش در سال ۱۳۳۹ به چاپ رساند.
در سالهای اقامت در فرانسه شریعتی ترجمه مقالاتی در باره جنگهای چریکی و نیز مقدمه مغضوبین زمین اثر فرانس فانون را در دستور کار خود قرار می دهد. بسیاری از این ترجمه ها در روزنامه ایران آزاد در همان سالها ( ۱۳۳۹تا ۱۳۴۲)به چاپ می رسد .
پس از بازگشت به ایران با ترجمه سلمان فارسی اثر ماسینیون و مقاله ای کوتاه از ژان پل سارتر ( ادبیات چیست ) که در مجله هیرمند به چاپ می رسد شریعتی کار ترجمه را برای همیشه به کنار می‌گذارد ( ۱۳۴۸؟؟)


ابوذر غفاری (۱۳۳۴)

 

 

9@@ابوذر غفاری

اولین تولید شریعتی ترجمه کتاب ابوذر غفاری اثر جودة السحار است که در سن هجده سالگی ( ۱۳۳۴چاپ) با نظارت پدرش استاد محمد تقی شریعتی انجام شده است و در همان سالها به چاپ می رسد و برای مترجم جوانش آوازه‌ای در مشهد به همراه می‌آورد. شریعتی جوان که در‌ آن سالها از فعالین نهضت خداپرستان سوسیالیست است، نام دومی را به پیشنهاد دوستانش برای این ترجمه انتخاب می‌کند: « ابوذر غفاری اولین خداپرست سوسیالیست».


نقد و ادب (۱۳۳۸)

129

نقد و ادب

دومین ترجمه  که توسط شریعتی در سالهای ۳۰ ( قبل از سفر به فرانسه) انجام می‌شود ترجمه کتاب « در نقد و ادب» نوشته دکتر مندور است که در عین حال پایان نامه لیسانس ادبیات اوست. (۱۳۳۸)


نیایش

نیایش

با سفر به فرانسه در سال ۱۳۳۷ ، شریعتی به قصد تقویت زبان و نیز به دلیل شناخت قبلی از آثار الکسیس کارل نیایش او را ترجمه می‌کند. ( از الکسیس کارل کتاب انسان کامل قبلا به فارسی ترجمه شده بوده است.) کتاب نیایش در سال ۱۳۳۹ برای اولین بار در ایران به چاپ می رسد .

(بیشتر…)