[]


چرا هوادار دکتر شریعتی شده‌ام؟، حسین رزمجو ( ۱۳۷۹)

 

1 001

چرا هوادار دکتر شریعتی شده‌‌ام؟

نویسنده:حسین رزمجو، مشهد، ناشر ایران‌نما، چاپ اول ۱۳۷۹، قطع رقعی، ص ۴۰۸
(بیشتر…)


روزگار آفتابی احیاگران حکایت زندگی دکتر علی شریعتی، عبدالمجید نجفی(۱۳۷۹)

 

1 003

روزگار آفتابی احیاگران حکایت زندگی دکتر علی شریعتی

نویسنده: عبدالمجید نجفی،تهران، ناشر کتاب‌های قاصدک، چاپ اول ۱۳۷۹، قطع رقعی، ص ۸۰
نویسنده به کمک خاطرات و متون شریعتی به زندگی وی می پردازد.


شریعتی در کلام شریعتی، سهراب علوی( ۱۳۷۹)

 

1 002

 

شریعتی در کلام شریعتی

نویسنده : سهراب علوی، قم، نشر فاطمة‌الزهرا، چاپ اول ۱۳۷۹، قطع رقعی،ص ۲۰۸ 

کتاب نقدی است بر مباحث تاریخی که دکتر شریعتی به آنها ورود کرده است.

 


کاربرد آیات قرآن در اندیشه دکتر شریعتی، امیر رضایی(۱۳۷۹)

 

1 001

کاربرد آیات قرآنی در اندیشه دکتر شریعتی

نویسنده: امیر رضایی، تهران، نشر الهام، چاپ اول ۱۳۷۹، قطع رقعی، ص ۵۲۸

کتاب شامل تفسیر ها و تحلیل‌های دکتر شریعتی از آیات مختلف قرآن است که برگرفته از متن تمامی مجموعه آثار وی استخراج شده است.


مثل مردک چشم خویش؛ خسرو آذربایجانی و مسعود دمیری( ۱۳۷۹)

1 001

مثل مردمک چشم خویش

نویسنده: خسرو آذربایجانی و مسعود دمیری، تهران، نشر یادآوران، چاپ اول ۱۳۷۹، قطع رقعی ۱۹۹ص.

(بیشتر…)


مجموعه مقالات، همایش باز اندیشه‌های دکتر علی شریعتی ( دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۷۹

scan0062

مجموعه مقالات

همایش بازشناسی اندیشه های دکتر علی شریعتی

(تجلیل از مفاخر علمی و فرهنگی دانشگاه ـ 4)

دانشگاه فردوسی مشهد 20 و 21 مهرماه 1379

ویژه نامه دانشگاه فردوسی مشهد ؛ مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ چاپ اول 1379 تا 1380؛ سه جلد وزیری.

 

(بیشتر…)


اشک قلم زندگینامه معلم انقلاب زنده یاد دکتر علی شریعتی،بیژن کرجالیان چایجانی(۱۳۷۹)

003

اشک قلم

زندگینامه معلم انقلاب زنده یاد دکتر علی شریعتی

نویسنده: بیژن کرجالیان چایجانی، نشر دامینه، چاپ اول ۱۳۷۹، ۹۵ص رقعی.

 

(بیشتر…)


بیشگامان نیک سرشتی-شریعتی دیگر؛ حسین قنبری( شاهین) (۱۳۷۹)

005

 بیشگامان نیک سرشتی-شریعتی دیگر

 

نویسنده: حسین قنبری(شاهین)؛ نشر آفرینش، چاپ اول ۱۳۷۹، ۳۲۸ص وزیری.

(بیشتر…)


روشنفکری و اندیشه دینی؛ دکتر غلامعباس توسلی (۱۳۷۹)

001

روشنفکری و اندیشه دینی

رهیافت جامعه شناختی به آثار و اندیشه دکتر علی شریعتی(مجموعه مقالات)

نویسنده: دکتر غلامعباس توسلی، نشر قلم، چاپ اول ۱۳۷۹، ۴۶۹ص رقعی.

 

(بیشتر…)


برداشتهای دکتر علی شریعتی از آیات قرآن مجید؛ عبدالکریم شریعتی مزینانی (۱۳۷۹)

005

برداشتهای دکتر علی شریعتی از آیات قرآن مجید

نویسنده: عبدالکریم شریعتی مزینانی: تهران، نشر سایه؛ چاپ اول ۱۳۷۹؛ ۱۵۹ صفحه رقعی.

(بیشتر…)