[]


اشک قلم زندگینامه معلم انقلاب زنده یاد دکتر علی شریعتی،بیژن کرجالیان چایجانی(۱۳۷۹)

003

اشک قلم

زندگینامه معلم انقلاب زنده یاد دکتر علی شریعتی

بیژن کرجالیان چایجانی، نشر دامینه، چاپ اول ۱۳۷۹، ۹۵ص رقعی.

 

003

این کتاب توسط بیژن کرجالیان چایجانی به منظر آشنایی جوانان با زندگی و شخصیت شریعتی نگشاشته شده است. این نگارش را نویسنده مدیون حضور ریاست جمهوری آقای خاتمی می‌داند که روشنایی و آزادی را به همراه آورده و به او این امکان را داده که بدون هیچگونه بیم و تهدید و ارعاب به شریعتی بپردازد.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 10, 2016 278 بازدید       [facebook]