[]

در این بخش قسمتی از اسناد ساواک را می‌بینیم که نشان می‌دهد شریعتی از آغاز دوران دانشجویی (دهه‌ی 30) تا روزهای پایانی حیاتش تحت کنترل نیروهای اطلاعاتی و ساواک بوده است.
این اسناد به نقل از کتابی به نام «شریعتی به روایت اسناد ساواک» آورده شده که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 1378 به چاپ رسیده است. قابل توجه است که چاپ این کتاب به دنبال سوءاستفاده‌های نشریه‌ی 15 خرداد از اسناد ساواک در رابطه با شریعتی صورت گرفت. این اسناد همواره طی این سال‌ها بحث‌های زیادی را حول و حوش نسبت شریعتی و ساواک برانگیخته است.


واکنش ساواک درمورد ترجمه «دوزخیان روی زمین»۱۳۴۹

 

22

ساواک و «دوزخیان روی زمین»

از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک

 تاریخ ۴۹/۷/۱۰

نخست وزیری

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

ریاست ساواک استان خراسان (مشهد ۹ ه )

درباره … علی شریعتی مزینانی فرزند محمد تقی ….

عطف به ۱۱۴۸۱ / ه ۱ـ۲۴ /۵/ ۴۹

اخیرا یکی از سوژه‌های ساواک تهران در یک مذاکره خصوصی اظهار داشته دکتر علی شریعتی مشغول ترجمه کتاب دوزخیان روی زمین می‌باشد که درکتاب فوق شکل‌های استعمار فرانسه در الجزایر و طرق مبارزه با آنان ذکرشده. خواهشمند است دستور فرمائید با استفاده از امکانات موجود درمورد ترجمه کتاب مزبور توسط نامبرده بالا تحقیق و نتیجه را بموقع باین اداره کل اعلام نمایند. ه

مدیرکل اداره سوم . مقدم

 


پشتم به خاک نمی‌رسد.۱۳۴۹

23«پشتم به خاک نمی‌رسد»
پاسخ شریعتی به محدود کردنِ فعالیت‌هایش. ۱۳۴۹.
بهانه آوردن ساواک و رؤسای دانشگاه برای محدود کردن فعالیت‌های شریعتی در سال ۱۳۴۹ همراه با پاسخ او در ذیلِ نامه. حاشیه‌نویسی از احسان شریعتی است در سال ۱۳۵۸.

(بیشتر…)


گزارش ساواک درباره‌ی فعالیت‌های شریعتی در دانشگاه مشهد ۱۳۴۹

24گزارش ساواک درباره‌ی فعالیت‌های شریعتی در دانشگاه مشهد
تاریخ گزارش: بهمن‌ماه ۱۳۴۹. از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

(بیشتر…)


گزارش ساواک درباره‌ی سخنرانی شریعتی در دانشگاه آریامهر۱۳۴۸.

21گزارش ساواک درباره‌ی سخنرانی شریعتی در دانشگاه آریامهر
تاریخ گزارش: اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۸.

(بیشتر…)


دستور ساواک خراسان برای بازرسی کتاب‌های درخواستیِ شریعتی در مرکز۱۳۴۲

16دستور ساواک خراسان برای بازرسی کتاب‌های درخواستیِ شریعتی در مرکز
از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک. تاریخ گزارش: مهرماه ۱۳۴۲.

(بیشتر…)


دستور ساواک برای بازرسی وسایل شریعتی در مرز (۱۳۴۱ )

 

 

دستور ساواک برای بازرسی وسایل شریعتی در مرز

از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ گزارش: تیرماه ۱۳۴۱

 

۱-از مرکز

۲-به  تبریز ـ مهاباد ـ سنندج ـ کرمان ـ آبادان

تاریخ   ۴۱/۴/۹

رمز شود

علی شریعتی مزینانی اهل مشهد که وسیله ترن از فرانسه عازم ایران است حامل مقداری اعلامیه مضره می باشد . دستور فرمائید مرزبانی محل در جریان امر بوده و بمحض وروداثاثیه وی رادقیقاً بازرسی نتیجه را تلگرافید.

سرلشکر پاکروان        ۴۱/۴/۷

 


گزارش ساواک درباره‌ی علی شریعتی (۱۳۴۲)

 

15

 

گزارش ساواک درباره‌ی علی شریعتی

از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ گزارش: مهرماه ۱۳۴۲

 

گیرنده : مقامات ساواک بترتیب سلسله مراتب

فرستنده : بخش ۳۲۵

                      نخست وزیری

                                                    سازمان اطلاعات و امنیت کشور

  موضوع ….. آقای علی شریعتی فرزند محمدتقی ……

گزارش

سابقه : نامبرده در سال ۳۶ باتهام پخش اوراق مضره د رمشهد دستگیر و بتهران اعزام گردید و پس از ۲۸ روز زندانی آزاد و برابر نامه دادستانی ارتش قرار منع پیگرد درباره‌اش صادر گردید.

برابر اطلاعیه مورخ  ۳۰/ ۳/ ۴۱ واصله از فرانسه نامبرده معاون اتحادیه دانشجویان مقیم فرانسه از فعال‌ترین افراد جبهه ملی می‌باشد و بعلت فوت مادرش که عازم ایران بوده مقداری اعلامیه با خود همراه داشته که مراتب جهت بازرسی وسائل وی از طریق مرزبانی به ساواک‌های تبریز . مهاباد . سنندج . کرمانشاهان و آبادان طی تلگرافی اعلام گردید .

منظور : ساواک مشهد طی نامه‌ای صورت تعدادی کتاب را که وی از آلمان از پدرش خواسته ارسال نموده و تقاضا کرده چون بررسی کتاب‌های مزبور در مشهد مقدور نیست در مرکز نسبت به کنترل آن‌ها اقدام و نتیجه به ساواک مشهد اعلام گردد.

نظریه : کتاب‌های مزبور که ۱۳ قلم می‌باشد فقط ۲ قلم آن در کتابخانه موجود است که یکی …..

 

 


گزارش ساواک درباره‌ی احتمال حمل اعلامیه توسط شریعتی (۱۳۴۱)

 

14

 

گزارش ساواک درباره‌ی احتمال حمل اعلامیه توسط شریعتی

 

از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ گزارش: خرداد ۱۳۴۱

 

 

گزارش اطلاعات داخلی

موضوع    علی شریعتی مزینانی

محل       فرانسه

تاریخ گزارش    ۳۰/ ۳/ ۴۱

علی شریعتی مزینانی اهل مشهد که معاون اتحادیه دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه بوده و یکی از فعال‌ترین افراد جبهه ملی است بعلت فوت مادرش باتفاق خانمش به تهران خواهد آمد. وی ممکن است وسیله ترن به ایران وارد شود ضمناً مقداری اعلامیه نیز با خود همراه دارد.

منزل وی در پاریس محل فعالیت و پخش اعلامیه و روزنامه و آمد و رفت محصلین می‌باشد.ح

فیش و سابقه بنام علی شریعتی مزینانی بررسی و در صورت عدم سابقه پرونده انفرادی تشکیل و ارائه شود.   ۳۱/ ۳/ ۴۱