[]


روایتی دیگر از دکتر شریعتی و اندیشه‌هایش 1370 (pdf)

729-small-thu

روایتی دیگر از دکتر شریعتی و اندیشه‌هایش pdf

گفت‌وگویی که رضا مظهری با حسن یوسفی‌اشکوری انجام داده و در سال 1370 در شماره‌ی پنجم نشریه‌ی احیاء چاپ شده است. (بیشتر…)