[]


علوم انسانی به مثابه روش (سایت بنیادشریعتی- ۱۳۹۰)

491-small-thu

علوم انسانی به مثابه روش

آرمان ذاکری – سنجش منظومه انسان‌شناختی شریعتی در نسبت با علوم انسانی

پرداختن به پروژه اصلی “روش شناختی”شریعتی، از خلال 36 جلد آثاری که عمدتا به مناسبتهای مختلف و به صورت پراکنده طرح شده است، امری دشوار می نماید. به خصوص آنکه در تمام سی و چند سالی که از رفتن همیشگی شریعتی می گذرد، همواره بحث در “نتایج”اندیشه شریعتی بر بحث در “مبانی”آن تقدم یافته و چندان تلاشی برای بازسازی منسجم آرای شریعتی با حرکت از مبادی آن انجام نشده است. عمده روایتها از اندیشه شریعتی در سطح “سیاسی”باقی مانده و وجوه “روشی”و “معرفتی”آن مغفول مانده است. مبادی که اگر حرکت از آنها آغاز شود و تا نتایج منطقی اش دنبال شود، راه را بر بسیاری از سوء برداشتها و رهزنی های عرصه اندیشه خواهد بست.

(بیشتر…)


آرمان ذاکری: «رفتن» همیشگی شریعتی 1390

491-small-thu

«رفتن» همیشگی شریعتی

آرمان ذاکری – به گواه پرونده‌های متعدد فکری که شریعتی امروزه جزء جدایی‌ناپذیر همه آنها است و به گواه خوانش‌های متعددی که از آرای او ارائه می‌شود، باید گفت امروزه شریعتی از خلال مخاطبان آثارش هنوز “در حال شدن ” است و دقیقا به همین معنا است که “منتقدان شریعتی” بیش از طرفدارانش درون پروژه شریعتی قرار می‌گیرند و به “شدن” او حتی پس از “رفتن”اش یاری می‌رسانند.

 

(بیشتر…)


نگاهی متفاوت به «گفتمان شریعتی» ( سایت بنیاد فرهنگی شریعتی – ۱۳۹۰)

توسلی

نگاهی متفاوت به «گفتمان شریعتی»

ناهید توسلی

به رغم آنانیکه شریعتی را تا حد «ایدئولوگ»بودن، که محترمانه تر و دوستوارانه تر از دیگرانیست که او را به بسیاری خصلتهایِ برگرفته از ذهنیت متصلب و متعصبشان، که برچسب روشنفکری نیز به آن افزوده اند متهم کرده اند، دیدگاههای «شریعتی» را می‌توان به عنوان «گفتمان»، با همان مفهوم و معنای: «پرداختن مفصل و جزءبه‌جزء یک موضوع، در قالب نوشتن یا گفتن […] به بیانی دیگر، به‌کاربردن زبان در گفتار و نوشتار، بهر پدیدآوردن معنا و مفهوم» (ویکیپدیا) پذیرفت. دیدگاههایی که خالی از تصّلب اندیشه و تهی از تعصّب باورمندی‌های نابخردانه و از همه مهمتر «گفتمانی» پویا و همزمانیست.


شریعتی در دنیای مجازی (روزنامه شرق) 1390

523-small-thu

شریعتی در دنیای مجازی

سوسن شریعتی – شریعتی، در هزارتوی دنیای مجازی، هفتاد و هفت-هشت سال پس از تولدش، راه غریبی را می‌پیماید.

(بیشتر…)


آسیب‌شناسی پیروان شریعتی .( سایت بنیاد فرهنگی شریعتی – ۲۹خرداد 1390)

 

486-small-thu

آسیب‌شناسی پیروان شریعتی

عباس نعیمی 

«…شریعتی اساسا اندیشمندی است که سه ویژگی آشکار در همان نگاه اول از آثارش به دست می‌دهد: اول آنکه بخش مهمی از آثارش که اتفاقا تاثیرگذارترین‌های دورانش نیز بود شفاهی است. این شفاهیات از قضا بیشتر در جرگه اسلامیات وی قرار دارد. یعنی آن بخشی از آثارش که به بازخوانی عناصر و کارکترهای اسلامی می‌پردازد. شریعتی در این باره نه تاریخی بلکه جامعه‌شناختی با تاکید بر کارکردها –منظورم فانکشنالیستیک نیست- به استقبال مولفه‌های مورد نظرش می‌رود که بیش از آنکه سخنش مستند به فاکت‌های تاریخی باشد کارکرد جامعه‌شناختی معطوف به فرهنگ طلب می‌کند….»

 

 

(بیشتر…)


29بازخوانی شریعتی در متن زمانه‌اش . (روزنامه شرق )خرداد 1390

487-small-thu

بازخوانی شریعتی در متن زمانه‌اش

محمد صادقی – دوره شریعتی، دوره «تغییر» جهان است، نه «تبیین» و «تفسیر» جهان. اگر در اندیشه‌های اگزیستانسیالیستی و مارکسیستی در دوره شریعتی بیندیشیم، جای ابهامی باقی نمی‌ماند. اگزیستانسیالیسم به تغییر در درون، و مارکسیسم به تغییر در بیرون می‌پردازد.

 

(بیشتر…)


دو تحلیل از اندیشه‌های اقتصادی دکتر شریعتی .(روزنامه دنیای اقتصاد) 1390

508-small-thu

دو تحلیل از اندیشه‌های اقتصادی دکتر شریعتی

محسن رنجبر به بهانه سی‌وچهارمین سالگرد درگذشت علی شریعتی با دکترحسین راغفر، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا و دکتر پویا جبل‌عاملی، فارغ‌التحصیل دانشگاه لستر انگلستان گفت‌وگو کرده است.

(بیشتر…)


بایستن در عصر نتوانستن ( روزنامه شرق) آذرماه 1390

536-small-thu بایستن در عصر نتوانستن

گفت‌وگو با سوسن شریعتی.

(بیشتر…)


اظهارات نصر در مورد شریعتی ( فضای مجازی-۱۳۹۰)

سید حسین نصر

اظهارات نصر در مورد شریعتی

گفت‌وگویی با دکتر نصر در قالبِ مجموعه گفت‌وگوهای پروژه‌ی تاریخ شفاهی ایران (دوره‌ی پهلوی دوم) به کوشش حسین دهباشی انجام شده که چند دقیقه از آن به علی شریعتی مربوط است و از قضا همین قسمت از صحبت‌های سیدحسین نصر در فضای مجازی نشر شده و توجهاتی را به خود جلب کرده است.

 

(بیشتر…)


نمی‌توانند شریعتی را زیر پا له کنند (هفته نامه مثلث) 1390

632-small-thu

نمی‌توانند شریعتی را زیر پا له کنند

یادداشتی از امیر محبیان.

 

(بیشتر…)