[]


چهارمین سالگرد مراسم بزرگداشت شریعتی (خانه شریعتی – ۲۹ خرداد ۱۳۶۰)

photo_2017-05-02_15-35-23

 چهارمین سالگرد مراسم بزرگداشت شریعتی

بنابر سنتي كه پس از انقلاب گذاشته شد، سال ١٣٦٠ نيز مراسم سالگرد هجرت و شهادت شريعتي در دو نوبت، در ماه ٢٦ ارديبهشت  و ٢٩ خرداد ١٣٦٠ برگزار شد. اما تفاوت برگزاري اين دو مراسم به شرايط سياسي  آن سال برمي گشت. بعد از اسفند 1359 و تنش ميان رياست جمهوري و نهادهاي ديگر سياسي در قدرت و جنك ايران و عراق، فضاي سياسي كشور سمت و سويي ملتهب پيدا كرده و رو به انسداد مي رفت. از همين رو وزارت كشور دولت وقت براي چهارمين  مراسم بزرگداشت شريعتي مجوز صادر نكرد. در ارديبهشت ١٣٦٠ مجوز برگزاري مراسم در استاديوم امجديه(شيرودي امروز) در آخرين لحظه لغو شد.در اين  مراسم قرار بود اقايان استاد محمد تقي شريعتي، احسان شريعتي-آيت الله حسن لاهوتي، طاهر احمدزاده سخنراني كنند.
اين مراسم در منزل شريعتي ( در حال حاضر اين مكان تبديل به موزه شده است)با حضور برخي  شخصيت هاي فرهنگي و سياسي تشكيل شد. حضور رئيس جمهور وقت، ابوالحسن بني صدر در اين مجلس نماد نوعي اعتراض به فضايي بود كه آبستن صف آرايي هاي جديدي  گشته بود.
ماه بعد،  ٢٩ خرداد ١٣٦٠  مراسم سالگرد كه اين بار نيز در منزل شريعتي و با حضور شخصيت هاي سياسي و فرهنگي وقت و نيز نمايندگان نهضت هاي آزاديبخش منطقه و برخي سفراي  كشورهاي عربي برگزار شده بود با حمله  نيروهاي خودسر متأسفانه به درگيري و خشونت منجر شد. جمعيت شركت كننده و بسياري از افرادي كه در خيابانهاي اطرف حضور داشتند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.چهارمين مراسم سالگرد شهادت شريعتي در سال در ٢٩ خرداد ١٣٦٠ كه با حمله نيروهاي ناشناس به پايان رسيد در واقع آخرين مراسم رسمي سالگرد براي شريعتي بود و تا اواخر دهه شصت عملا برگزاري هر نوع نشست رسمي در اين خصوص ممنوع گشت.

photo_2017-05-02_15-52-56تصاویر مراسم