[]


ویژه‌نامه بیستمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی نشریه؛ «پیام هاجر» ( تابستان 1376)

پیام هاجر سال ۷۶

شریعتی و رهیافت روشنفکران امروزی

منبع: پیام هاجر 

تاریخ: تابستان 1376

نشریه «پیام هاجر» به سر دبیری خانم اعظم طالقانی به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی ویژه‌نامه‌ای را به شریعتی اختصاص داده‌است. در این شماره علاوه بر درج مقالاتی که به بررسی آراء شریعتی پرداخته‌اند، شرح مبسوطی از اولین مراسمی که پس از سالها در حسینیه ارشاد به این مناسبت برگزار شده  ارائه داده است. مقالات مندرج در این شماره عبارتند از:

فاطمه گوارائی: «زینب مهمترین چهره‌پرداز عاشورا» و «شریعتی در همه زمانه‌ها»

 وحید پوراستاد:« بیست سال رنج و مشقت»

بدرالملوک امام:« پیرایه زدایی از باورهای اسلامی در اندیشه‌های دکتر شریعتی»

گزارش بیستمین سالگشت دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد توسط خانم صداقت تنظیم شده است. همچنین گزارشی از مراسم‌های بیستمین یادبود شریعتی در سراسر ایران در این شماره نشریه درج شده است.

:نشریه «پیام هاجر» شماره ۲۲۸ pdf


ویژه نامه بیستمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی نشریه؛ «ایران فردا» ( تیر 1376)

پیامبری ناتمام

منبع: ایران فردا

تاریخ: تیر 1376

مجله «ایران فردا» با مدیر مسئولی مهندس عزت‌الله سحابی در شماره ۳۴، فصل یاد مجله را به بیستمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی اختصاص داده‌است. در این ویژه‌نامه می‌خوانیم:

مسعود پدرام:« قدر شریعتی»

رضا علیجانی:«تشیع سرخ یا تشیع سه رنگ ایرانی»

دکتر مجید شریف:«اندیشه انتقادی، پیامبری ناتمام»

تقی رحمانی:«در راستای مدرنیته شرقی»

محمود عمرانی:« نگاهی سریع بر استراتژی، متدولوژی و ایدئولوژی شریعتی»

 

مجله «ایران فردا» بیستمین سالگرد شریعتی pdf