[]


پیام هاجر – تابستان 1376 (pdf)

610-small-thu

پیام هاجر – تابستان 1376

مقاله‌هایی در بیستمین سالگشت دکتر علی شریعتی. (بیشتر…)


ایران فردا – تیر 1376(pdf)

609-small-thu

 ایران فردا – تیر 1376

شماره‌ی 34 ایران فردا با چاپ مقاله‌هایی به بیستمین سالگشت خاموشی دکتر شریعتی پرداخته است. (بیشتر…)