[]


ویژه‌نامه‌ی بیستمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی در نشریه «ایران فردا» (تیر ۱۳۷۶)

پیامبری ناتمام

منبع: ایران فردا

تاریخ: تیر ۱۳۷۶

مجله «ایران فردا» با مدیر مسئولی مهندس عزت‌الله سحابی در شماره ۳۴، فصل یاد مجله را به بیستمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی اختصاص داده‌است. در این ویژه‌نامه می‌خوانیم:

مسعود پدرام:« قدر شریعتی»

رضا علیجانی:«تشیع سرخ یا تشیع سه رنگ ایرانی»

دکتر مجید شریف:«اندیشه انتقادی، پیامبری ناتمام»

تقی رحمانی:«در راستای مدرنیته شرقی»

محمود عمرانی:« نگاهی سریع بر استراتژی، متدولوژی و ایدئولوژی شریعتی»

 

مجله «ایران فردا» بیستمین سالگرد شریعتی pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 28, 2015 1271 بازدید       [facebook]