[]


پدر، مادر، خودتان متهمید! / ابراهیم نبوی 1383

index

پدر، مادر، خودتان متهمید! / ابراهیم نبوی

آنچه در پی می‌آید دو نوشته از آقای ابراهیم نبوی – طنزپرداز و نویسنده- است که در فروردین 1383 منتشر شد. آقای نبوی در نوشته اول تنها جملاتی از کتابهای شریعتی نقل کرده و هیچ اظهار نظری در ان مورد نکرده است. او چند روز بعد نوشته مفصلتری منتشر کرده و شریعتی را از دیدگاه خود نقد نمود.این نوشته ها در سایت اینترنتی گویا نیوز منتشر شده است.

(بیشتر…)