[]


اصلاح یا انقلاب | حمید رضا جلایی‌پور (کانون پژوهشی – فرهنگی دکتر علی شریعتی اصفهان ـ اردیبهشت ۱۳۸۱)

اصلاح یا انقلاب

حمیدرضا جلایی پور

منبع: مجله دانشجویی کاریز

تاریخ: بهار ۱۳۸۳

در مراسمی تحت عنوان «هجرت ۲۳» که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ از طرف کانون پژوهشی-فرهنگی دکتر علی شریعتی در تالا آوینی دانشگاه اصفهان ترتیب داده شده بود، دکتر حمید ضا جلایی پور در سخنرانی‌ای تحت عنوان «اصلاح یا انقلاب» به مقایسه افکار و نقش دکتر شریعتی و دکتر سروش در جنبش‌های اجتماعی سه دهه اخیر ایران پرداخته است. مقایسه میان دو جنبش اجتماعی ـ انقلابی در انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحی یا جنبش مردم سالاری یا جنبش دوم خرداد که از سال ۷۶ به جریان افتاده است موضوع اصلی این سخنرانی بوده است. این سخنرانی به شرح زیر است.

اصلاح یا انقلاب | حمیدرضا جلایی‌پور.pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 8, 2019 701 بازدید       [facebook]