Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

جملات را از بستر متن خارج کردن و روانه بازار ناامن ساختن کار خطرناکیست. سالهاست که جملات بسیاری منسوب به شریعتی در جهان مجازی چرخ می‌خورد و بی‌هیچ استنادی به متن غوغا به پا می‌کند. این موضوع اگر چه نشان‌دهنده موقعیت شریعتی، همچون مشروعیت بخش مفاهیم و ایده‌هاست اما این خطر را دارد که به مرور زمان صحت و سقم نقل قول‌ها به پرسش گرفته شود و کار مستندسازی متون را سخت کند.
با گشودن این صفحه تلاش بنیاد این است که با طرح نمونه‌های دقیق و مستند، الگوی مناسبی را در جهان مجازی عرضه کند.

جملات برگزیده شریعتی

 

«… تا وقتی با توده تفاهم برقرار نکنیم، هم ما بد می‌فهمیم و نمی‌توانیم بفهمیم و هم او و آن وقت در این وسط جای زیادی برای کشت میکروب ها باز می‌شود.»

 م.آ. ۱۸(اسلام شناسی. ج ۳)

…………………………………..

«…و اما من! خدا، زمان، زندگی، و آنها که به‌جای عقده شعور دارند و عملۀ آماتور ظلمه نمی‌شوند، از من دفاع خواهند کرد.»

نامه به علی اصغر حاج سید جوادی – م.آ.۳۴  (با مخاطب‌های آشنا )

…………………………………..

« ..مگر نه اذان مغرب خود زمزمه ای است در مرگ خورشید؟»

م. آ.۳۳ ( گفتگوهای تنهایی)ص1233

……………………………………..
«…ایمان وقتی معجزه می کند که پس از شناخت می آید.»

م.آ. ۱۵(تاریخ و شناخت ادیان) ص 8

…………………………………….
« …بزرگترین فاجعه وقتی است که زور جامه تقوا و تقدس می پوشد.»

م.آ. 15 (تاریخ و شناخت ادیان .ج۲) ص 196

……………………………………
«…آدمی جانوری است که همچون درخت رو به آسمان می روید.»

م.آ. ۱۳ (هبوط) ص 74

………………………………….

« …در ازدواج آسمان و زمین تنها جاذبه دست اندرکار است .»

م.آ.۳۳ (گفتگوهای تنهایی. ج ۲)ص928
…………………………………
«…مگر نه هر کسی به اندازه ای که خود آفریننده خویش است به آفریدگار عالم همانند است.»

م.آ. ۳۳(گفتگوهای تنهایی. ج ۲) ص 78
………………………………….
«…خدا از آسمان می‌نگرد و هر که از آسمان بنگرد، دیوارها را نمی‌بیند.»

م.آ.۳۳ (گفتگوهای تنهایی. ج ۲)ص927

…………………………………
« …بیابان حیرت، بر سر راه آنکه از خویش عزم سفر کرده است ، هولناک ترین مرحله است .»

م.آ. ۱۳ (هبوط)ص 76

………………………………….
« …خدا دوستدار آشناست، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت .»

م.آ. ۱۳ (هبوط)ص 26

………………………………….
«…آشنائی! آنچه خدا نیز “میخواست” و “میخواهد”.»

م.آ. ۱۳ (هبوط)ص 53

……………………………………..
« …برای دست یافتن به ” اسلام امّی” باید از مرحله “اسلام علمی” بگذریم .»

م.آ. ۳۳(گفتگوهای تنهایی. ج ۲)ص 1300

………………………………………..
«… راهی که از فرد به سوی خداوند است، با مردم پیموده می شود؛ حساب خصوصی وجود  ندارد! اگر کسی پنهانی با خدا ارتباطی گرفته، در حالی که سرنوشت مردم منتظر اعمال و فداکاری اوست، از بیراهه زده و می خواهد یواشکی به بهشت برود!»

م.آ. 16 ( اسلام شناسی)ص 402

…………………………………………
« …جامعه ما چون مذهبی است، پس  مذهب یک عامل اجتماعی به شمار می رود. منتهی سیاستمداری ممکن است برای رهایی مردم بدان تکیه کند و سیاستمداری برای اسارت مردم.»

م.آ. 33( گفتگوهای تنهایی) ص 1254

……………………………………….

 « …انسان، سراسیمگی میان شرق و غرب خویش است.»

م.آ.33( گفتگوهای تنهایی .ج دوم ). ص 753

……………………………………..
«… مسئولیت زاده توانایی نیست ، زاده  آگاهی است و زاده انسان بودن.»

م. آ. 8 (نیایش)  ص 76

……………………………………..

«… هر کسی به میزان هنری که دارد انسان است و با انکار واقعیت طبیعت، حقیقت خویش را ابداع می کند.»

م.آ. ۸ (نیایش)ص75

………………………………………
«… بارزترین شاخصه انسان”خودآگاهی است”».

م.آ. 24 (انسان) ص129

……………………………………..

«… اندک، اندک انسان ها فراموش می کنند که آدمیزادند. باید “آدم بودن”را در خود بیاد آوریم.»

م.آ ۳۳ ( گفتگوهای تنهایی)ص 1284

………………………………………

«… تسلیم قبل از عصیان حیوان ماندن است و تسلیم پس از عصیان انسان شدن است.»

م.آ.۲۹(میعاد با ابراهیم) ص 65

………………………………………….
«… خودآگاهی از «انسان میمون نما»، «انسان خدانما« می سازد.»

م.آ. 13.(تاریخ شناخت ادیان ج۱) ص117

……………………………………..
«… انسان عبارت است از حیوانی که عصیان می کند فرشته ای که گناه می کند.»

م.آ۲۹(میعاد باابراهیم) ص 67

………………………………………
«… سرنوشت تو متنی است که اگر ندانی، دست های نویسندگان می نویسند، اگر بدانی، خود می‌توانی نوشت.»

م.آ.۸ (حج) ص 139

……………………………………….
«… انسان های فقیر، خدایان قوی دارند.»

م. آ. 2(خود سازی انقلابی)ص137

…………………………………………….
«… کسی که فن زیستن در خویشتن را دریافته است، می داند که خویشتن جهانی است بزرگتر از جهان خاکی. بنابراین یکی از خصوصیات انسان امروز این است که جهان شناس هست اما خود شناس نیست.»

م.آ.12 (تاریخ تمدن ج ۲) ص. 23-24

…………………………………………

«…حسین مرز فاصل حقیقت و دروغ و دیوار جدا کننده جلاد و شهید است در نظامی که هم شهید و هم جلاد یک کتاب دارند و یک پیامبر و یک دین » 

م.آ.۷ (شیعه )ص۲۲۴