[]

شریعتی و آثار او سال‌هاست که موضوع پژوهش‌های بسیار دانشگاهی در ایران و جهان بوده و هست. پایان نامه‌های بسیاری در مقاطع مختلف تحصیلی ( لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری) به نسبت آراء شریعتی و دیگر متفکرین ایرانی – اسلامی و یا تاثیرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پروژه او پرداخته‌اند. جمع‌آوری فهرست کامل این پژوهشها البته کاریست طولانی و محتاج پژوهشی گسترده؛ بخصوص که این نوع پژوهش‌ها هم‌چنان ادامه دارند و آشنایی با آنها و بررسی کمیت و کیفیت این پژوهش‌ها به نوعی دریچه‌هایی‌اند برای ارزیابی موقعیت او همچون زیست و همچون تفکر. با این همه ما با امید تکمیل تدریجی این لیست در اینجا نام تعدادی از این پایان نامه‌ها را ( از سال ۵۸ به بعد) در اختیار مخطبان قرار می‌دهد.


دانشگاه آزاد واحد جنوب

پایان نامه های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

(بیشتر…)


دانشگاه تهران

پایان نامه های مربوط به دانشگاه تهران به ترتیب سال دفاع

(بیشتر…)


دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه های مربوط به دانشگاه تربیت مدرس

(بیشتر…)


دانشگاه شیراز

 پایان نامه های دانشگاه شیراز به ترتیب سال
(بیشتر…)


دانشگاه پیام نور

پایان نامه های مربوط به دانشگاه پیام نور به ترتیب سال

(بیشتر…)