[]


دانشگاه‌های قم

 

پایان نامه‌های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های قم

«بررسی کار کردهای اجتماعی دین در اندیشه عالمان شیعی معاصر » 

دانشگاه:قم

رساله:کارشناسی ارشد شیعه شناسی (گرایش جامعه شناسی)

عنوان:بررسی کار کردهای اجتماعی درین در اندیشه عالمان شیعی معاصر ( امام خمینی ، علامه طبا طبایی، مرتضی مطهری، علی شریعتی)

استاد راهنما: محمود تقی زاده داوری

نام دانشجو:مرتضی چنگیزی

تاریخ دفاع:۱۳۸۹

————————————————————————————————————————-

«مقایسه آثار ادبی حج »  

دانشگاه:قم

رساله:کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:مقایسه آثار ادبی حج ( با تأکید بر آثار ناصر خسرو، خاقانی، آل احمد و شریعتی )

استاد راهنما:علی رضا نبی لو

نام دانشجو:حسین خادم پور آرانی

تاریخ دفاع:۱۳۸۹

—————————————————————————————————————————

«بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های دکتر شریعتی و استاد مطهری درباره نابرابری‌های اجتماعی»   

دانشگاه: قم

رساله:کارشناسی ارشد شیعه شناسی

عنوان:بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های دکتر شریعتی و استاد مطهری درباره نابرابری‌های اجتماعی

استاد راهنما: محمود تقی زاده داوری

نام دانشجو:فریبرز حیدری

تاریخ دفاع: ۱۳۸۸

—————————————————————————————————————————

«شریعتی در اسلام سیاسی در ایران »

دانشگاه:مفید قم

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:شریعتی در اسلام سیاسی در ایران

استاد راهنما:محمد علی حسینی زاده

نام دانشجو:فریبا مرادی

تاریخ دفاع:  ۱۳۸۸نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 7, 2017 859 بازدید       [facebook]