[]

ترجمه‌ی آثار شریعتی کمی پس از مرگش به زبان‌ عربی آغاز شد. در ابتدا این ترجمه‌ها به شکل پراکنده و از سوی ناشرینِ بی‌نام و نشان صورت می‌گرفت.اولین ترجمه ها کمی پس از مرگ او در تابستان ۱۳۵۶ در لبنان و به ابتکار امام موسی صدر آغاز شد و توسط ناشرین کشورهای مختلف عربی ( عراق، مصر، لبنان و…) ادامه پیدا کرد. از اوایلِ دهه‌ی 90 میلادی ترجمه‌ی منظم‌ترِ آثار شریعتی به زبان‌ عربی از سوی انتشارات الامیر در لبنان آغاز شد. تا امروز که بخش اعظم آثار شریعتی به عربی ترجمه شده و در اختیار جهان عرب قرار گرفته است و از همین طریق به زبان فرانسه نیز راه پیدا کرده است. بسیاری از این کتب به چندین چاپ رسیده و در بسیاری از کشورهای عربی ( گاه به شکل غیر قانونی ) نشر یافته است. کشو های مصر، عراق، بحرین و لبنان از مراکز اصلی پخش آثار شریعتی هستند.


الانسان و التاریخ

 

الانسان و التاریخ

 

الانسان و التاریخ

الدکتر علی شریعتی

انسان و تاریخ


المثقف والمسئولیته فی المجتمع

 

 

 

admin-ajax.php

المثقف و مسئولیته فی المجتمع

الدکتر علی شریعتی

روشنفکر و مسئولیت او در جامعه


الانسان و الاسلام

 

انسان و اسلام ۲

 

الانسان و الاسلام

الدکتر علی شریعتی

انسان و اسلام


فاطمه هی فاطمه

 

 

admin-ajax.php

فاطمه هی فاطمه

الدکتر علی شریعتی

فاطمه فاطمه است


الانسان، اسلام و مدارس الغرب

 

 

 

الانسان، اسلام و مدارس الغرب

الدکتر علی شریعتی

انسان اسلام و کتبهای مغرب زمین


سیمای محمد

 

scan0032

 

 

سیمای محمد

الکتر علی شریعتی

 


یسقط الاستحمار

 

یسقط الااستحمار۱

یسقط الاستحمار

الدکتر علی شریعتی

 


التشیع علوی و التشیع صفوی

 

 

التشیع علوی و التشیع صفوی

الدکتر علی شریعتی

تشیع علوی و تشیع صفوی


العودة الی الذات

 

 

العودة الی الذات

الدکتر علی شریعتی

بازگشت به خویش


اجل هکذا کان یا اخی ۰

ا

 

اجل ها کذا ۱

جل هکذا کان یا اخی

الدکتر علی شریعتی

 آری این چنین بود برادر