[]


الصحراء ( ۱۳۹۵)

 

photo_2017-03-05_10-39-55

الصحراء

کویر

مترجم: حسن صراف، بیروت، انتشارات دارالرافدین و با نظارت کرسی گفتگوی ادیان سازمان یونسکو در دانشگاه کوفه، چاپ اول ۱۳۹۵


علىرغم ترجمه اکثر آثار دکتر شریعتی به زبان عربی نوشته‌های کویریاتی او تا کنون در اختیار مخاطبان عرب زبان قرار نگرفته بوده‌است. جهان عرب از دهه شصت با آثاری چون تشیع علوی و صفوی، بازگشت به خویشتن ، حج ، تاریخ تمدن و غیره آشنا بوده و با ترجمه کویر  این بار افق جدیدی است که گشوده می‌شود.
این کتاب توسط حسن صراف ترجمه شده و مراحل چاپ و انتشار آن توسط انتشارات دارالرافدین در بیروت ( در سال ۱۳۹۵)و با نظارت کرسی گفتگوی ادیان سازمان یونسکو در دانشگاه کوفه (عراق) انجام شده است. لازم به ذکر است که تا کنون عمده آثار شریعتی به زبان عربی توسط انتشارات الامیر در لبنان صورت می‌گرفته است و این اولین بار است که ناشرین عراقی نیز به ترجمه آثار شریعتی همت گماشته‌اند.
مترجم در معرفی شخصیتها و پرسوناژهای ویژه متن کویر به خواننده عرب از قبیل شاندل و رزاس پرهیز نکرده و در این زمینه مشورتهای بسیاری با بنیاد فرهنگی نشر آثار دکتر شریعتی و آقای محمد لطیف عباس پناه انجام داده است. در پایان ترجمه مقاله سوسن شریعتی تحت عنوان شاندل یا شریعتی  درج شده‌است.
گفتنی است که جملاتی از متفکرین ایرانی چون عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان و همچنین شاگرد شریعتی پرفسور عبدالعزیز ساشادینا استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج میسون آمریکا در حاشیه جلد کتاب ذکر شده است.

 

photo_2017-03-05_10-39-55نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 5, 2017 2085 بازدید       [facebook]