[]


الصحراء ترجمه کتاب کویر به زبان عربی؛ مترجم حسن صراف ( ۱۳۹۵)

 

photo_2017-03-05_10-39-55

الصحراء

ترجمه عربى كتاب “كوير” اثر ماندگار دکتر علی شریعتی در جهان عرب منتشر شد.
علىرغم ترجمه اکثر آثار دکتر شریعتی به زبان عربی جملگی این آثار شامل اسلامیات و اجتماعیات بوده و تاکنون هیچکدام از کویریات شریعتی به هیچ زبانی ترجمه نشده‌اند.

دنیای کتاب در جهان عرب از دهه شصت تاکنون به خوبی با آثاری چون (تشیع علوی وصفوی) و (بازگشت به خویشتن) و (حج) و (تاریخ تمدن) و غیره آشنا بوده, اما این بار یکی از کتب منحصر به فرد شریعتی به خواننده عرب زبان معرفی می‌شود. کتابی که خود شریعتی در دهه چهل شخصا بر تمامی مراحل چاپ و انتشارش نظارت داشته وآن را از تمامی اسلامیات و اجتماعیات بیشتر دوست داشته است.
این کتاب توسط حسن صراف ترجمه شده و مراحل چاپ و انتشار آن توسط انتشارات (دارالرافدین) در بیروت ( در سال ۱۳۹۵)و با نظارت کرسی گفتگوی ادیان سازمان یونسکو در دانشگاه کوفه (کشور عراق) انجام شده است. لازم به ذکر است که تا کنون عمده آثار شریعتی به زبان عربی توسط انتشارات (الامیر) در لبنان صورت می‌گرفته است و این اولین بار است که ناشرین عراقی نیز به ترجمه آثار شریعتی همت گماشته‌اند.
مترجم در معرفی شخصیتها و پرسوناژهای ویژه متن کویر به خواننده عرب از قبیل (شاندل و رزاس) پرهیز نکرده و در این زمینه مشورتهای بسیاری با بنیاد فرهنگی نشر آثار دکتر شریعتی و آقای محمد لطیف عباس پناه انجام داده است. و در پایان مقاله سوسن شریعتی تحت عنوان (شاندل یا شریعتی) را به عربی ترجمه نموده و بعنوان پیوست کتاب درج کرده است.
گفتنی است بر لبه جلد کتاب جملات از متفکرین ایرانی  چون (عبدالکریم سروش) و(مصطفی ملکیان) و همچنین شاگرد دیرینه شریعتی (پرفسور عبدالعزیز ساشادینا استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج میسون آمریکا) درباره کتاب کویر به زبان عربی درج شده است.

 

photo_2017-03-05_10-39-55نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 5, 2017 400 بازدید       [facebook]