[]


نقش عنصر زمان در نقد بازرگان و شریعتی (چشم انداز ایران- خرداد ۱۳۸۵)

نکو روح

  نقش عنصر زمان در نقد بازرگان و شریعتی             

  محمود نکوروح

«…عبور از بازرگان و شریعتی مدت‌هاست انجام شده، اگرچه برای بخشی از جامعه که تازه بیدار شده تازگی دارد، جمعیتی که پياپي از روستاها وارد شهرها می‌شوند. البته این دو  ـ بازرگان و شریعتی ـ در هر صورت راهگشایان راه‌های طی شده  بعد از قرن‌ها با نگرشی جدید  بودند، راه‌ها‌یی‌که مکرر بود و کسی جرأت فراتر رفتن نداشت، ولی امروز که هر کس  جرأت اندیشیدن و نقد “حال و گذشته” پیدا کرده، این “جرأت” میراث این دو و گروهی‌ اندک است که باید پاسدارشان بود. این دو بزرگوار در لحظاتی از تاریخ سیاه ایران درخشیدند که هر شب‌چراغی غنیمتی بود. لحظاتی‌‌که بدبختانه به‌سرعت با کودتایی غروب کرد. غروبی که  هر بار یک‌ربع قرن  تاریکی و انجماد اجتماعی را در پی داشت.»                                                                                         

(بیشتر…)


پارادوکس های وجدان عاشقانه در نگاه شریعتی(مجله مدرسه) ۱۳۸۵

photo_2016-08-06_18-03-37

پارادوکس های وجدان عاشقانه در نگاه شریعتی _سوسن شریعتی

این مقاله در مجله مدرسه شماره سوم مورخ اردیبهشت 1385 منتشر شده است.

(بیشتر…)


نگاهي به نقد احسان نراقي بر علي شريعتي -محمود درگاهي ( روزنامه اعتماد) 1385

dargahi

نگاهي به نقد احسان نراقي بر علي شريعتي -محمود درگاهي

این نقد را محمود درگاهی در پاسخ به گفتگوی احسان نراقی با اعتماد ملی که بیست و نه خرداد 1385 منتشر شد نوشته است. این مقاله یکم آذر 1385 در همان روزنامه منتشر شد.

(بیشتر…)