Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

از خرداد سال ۱۳۶۰ به بعد به دنبال بسته شدن فضای سیاسی و اوج‌گیری جنگ هیچ مراسمی به شکل رسمی و علنی برای شریعتی مجوز نمی‌گیرد. این روند تا سال ۶۶ ادامه دارد. با پایان جنگ است که بار دیگر مراسم بزرگداشت به فضاهای دانشگاه‌ها بر می‌گردد.
بی تردید طی این سال ها نشست های خصوصی متعددی در اماكن غیر رسمی برگزار می شده است و همزمان دوستداران و رهروان شریعتی به انتشار ویژه نامه هایی در باره اندیشه و راه او می پرداختند. مطبوعات رسمی نیز به شكل مختصر و پراكنده ویژه‌نامه‌هایی را به شریعتی و آراء او اختصاص می‌داده‌اند. اما نشست های رسمی پیرامون تفكر و مشی شریعتی پس از سال ها اندک اندک و از دهمین سالگرد شریعتی در دانشكده‌ها و از سوی انجمن های اسلامی آغاز می‌شود.

مراسم دهمین سالگرد شهادت شریعتی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد ـ ۱۳۶۶)

دکتر شریعتی و بازسازی فکر دینی

دکتر عبدالکریم سروش
منبع: کتاب شخصیت و اندیشه دکتر شریعتی به کوشش جعفری سعیدی، ۱۳۶۶(چاپ اول) – ۱۳۶۹ (چاپ دوم) انتشارات چاپخش
تاریخ: ۱۳۶۶

 

در مراسمی که به مناسبت دهمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی در داتشکده ادبیات مشهد برگزار شد دکتر عبدالکریم سروش سخن گفت. نام این سخنرانی عبارت بود از «دکتر شریعتی و بازسازی فکر دینی».

(بیشتر…)