[]

این بخش شامل مجموعه اسنادی است که به موقعیت شریعتی پس از مرگش تا سال 1360 مربوط می‌شود. از اظهارنظر بزرگان درباره‌ی او ، اعلامیه ها، اطلاعیه ها و… گرفته تا این‌که چگونه خیابانی به نامش شد.


اطلاعیه‌ی انجمن جوانان مسلمان همدان ۱۳۵۸

اطلاعیه‌ی انجمن جوانان مسلمان همدان

خرداد ۱۳۵۸.

 

(بیشتر…)


اطلاعیه سازمان بازنشستگی ۱۳۵۸

اطلاعیه سازمان بازنشستگی

۲۷ خرداد ۱۳۵۸.

 

(بیشتر…)


فراخوانِ مقاله برای دومین سالمرگِ شریعتی ۱۳۵۸

فراخوانِ مقاله برای دومین سالمرگِ شریعتی

اردیبهشت ۱۳۵۸.

 

(بیشتر…)


اطلاعیه سازمان بازنشستگی . ۲۷خرداد ۱۳۵۸

اطلاعیه سازمان بازنشستگی

۲۷ خرداد ۱۳۵۸.

387-258-1389-8-11-11-29-42-A8C9


اعلامیه‌ی مشترکِ مطهری و بازرگان درباره‌ی شریعتی. ۲۳ آذرماه ۱۳۵۶

453-369-1389-9-23-15-39-34-22C0اعلامیه‌ی مشترکِ مطهری و بازرگان درباره‌ی شریعتی

این سندْ آخرین نامه‌ی رسمی مرتضی مطهری است که همراه با مهدی بازرگان نوشته است. البته چند روز بعد از انتشار این اعلامیه مهدی بازرگان به دلایلی که ناگفته مانده است، امضایش را پس گرفت. دست‌نوشته‌ی مرتضی مطهری ضمیمه شده است. ۲۳ آذرماه ۱۳۵۶. (بیشتر…)


پیام اتحاد دانشجویان و جوانان ملی‌گرا . ۲۹ خرداد۱۳۵۸

 

385-256-1389-8-11-10-59-54-A6EBپیام اتحاد دانشجویان و جوانان ملی‌گرا

۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

 

(بیشتر…)


اطلاعیه‌ی ستاد برگزارکننده‌ی راهپیمایی ۲۹ خرداد ۱۳۵۸

اطلاعیه‌ی ستاد برگزارکننده‌ی راهپیمایی

۲۹خرداد۱۳۵۸

 

363-226-1389-8-9-16-46-48-DAB6


نامه‌ی سرگشاده‌ی کمیته‌ی برگزارکننده‌ی مراسم به سرپرست رادیو و تلویزیون۱۳۵۸

364-227-1389-8-10-13-41-30-2AF4نامه‌ی سرگشاده‌ی کمیته‌ی برگزارکننده‌ی مراسم به سرپرست رادیو و تلویزیون

درباره‌ی مراسم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸. (بیشتر…)


پیام کانون مستقل معلمان تهران۱۳۵۸

پیام کانون مستقل معلمان تهران

به مناسبت بزرگداشت ۲۹ خرداد ۱۳۵۸.

365-229-1389-8-10-13-47-36-632B


پیام جنبش ملی مجاهدین و جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما)۱۳۵۸

پیام جنبش ملی مجاهدین و جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما)

به مناسبت سالروز شهادت علی شریعتی. ۲۸ خرداد۱۳۵۸

366-230-1389-8-10-13-53-39-ACE6.