[]


آغاز پروژه‌ی مجموعه آثار شریعتی (آذر ۱۳۵۶)

آغاز پروژه‌ی مجموعه آثار شریعتی

آذرماه ۱۳۵۶

 

پروژه‌ی مجموعه آثار شریعتی، که به تازگی به ۳۶ جلد رسیده است، از سال ۱۳۵۶، چند ماه پس از مرگ شریعتی در اروپا، آغاز شد. تا انقلاب ایران ۷ جلد اوّل در اروپا توسط اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا و آمریکا تحت نظارت دکتر حسن حبیبی چاپ شد. تعبیر «برادر شهید» در مقدمه‌ی این کتاب‌ها، که بعدها به «معلم شهید» بدل گشت، به همین برهه‌ی زمانی مربوط است.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 28, 2015 1292 بازدید       [facebook]