[]

مراسم «شریعتی و عرصه عمومی» (حسینیه ارشاد ـ خرداد ۱۳۸۴)

شریعتی و عرصه عمومی

مکان: حسینیه ارشاد
زمان: خرداد ۱۳۸۴

 

بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی در حسینیه ارشاد،با عنوان «شریعتی و عرصه عمومی» و با سخنرانی دکتر مسعود پدرام، آقای یوسفی اشکوری و میزگردی در باره «نسبت شریعتی و جوانان» برگزار شد.

(بیشتر…)

بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی در لندن (کانون توحید لندن ـ خرداد ۱۳۸۴)

شریعتی به بحران هویت پاسخ داد

بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی در لندن
مکان: کانون توحید لندن
زمان: ۲۸ خرداد ۱۳۸۴

 

«کانون توحید» وابسته به انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در لندن به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی مراسم یادبودی را با حضور دکتر عبدالکریم سروش برگزار کرد. دکتر سروش در این نشست به بررسی زندگی، مرگ  و دیدگاههای دکتر شریعتی پرداخت. او ابتدا شرایطی را که منجر به مرگ شریعتی شد تشریح کرد و از وی به عنوان شخصیتی یاد کرد که نه تنها مورد تکریم موافقان بود، بلکه مخالفان نیز به خاطر بزرگی شخصیت و دیدگاه به او. احترام می گذاشتند. وی در ادامه گفت:

(بیشتر…)

بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی (تهران، منزل دکتر حبیب‌الله پیمان ـ خرداد ۱۳۸۴)

بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی در منزل دکتر پیمان

مکان: تهران،‌ منزل دکتر حبیب‌الله پیمان
زمان: خرداد ۱۳۸۴

 

مراسم بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی طبق سنت سنواتی در منزل دکتر پیمان برگزار شد. در این مراسم آقای احراری با عنوان «مهندسی مجدد نواندیشی دینی» با اشاره به انتخابات و نقد اصلاح طلبان در نادیده گرفتن مطالبات محرومین، سخن گفت. هاشم آقاجری سخنران دیگر این مراسم بود که با عنوان «شریعتی و گفتمان دموکراسی» سخنرانی کرد. آقاجری از سه تیپ دموکراسی سخن گفت :« دموکراسی سیاسی، دموکراسی اجتماعی و دموکراسی انسانی. در دموکراسی انسانی گفتمان دموکراسی نه تنها محدود و معطوف به قدرت سیاسی یا روابط اجتماعی نیست بلکه اساسا دموکراسی شیوه ای از بودن آدمی است. گفتمان دموکراسی شریعتی یک دموکراسی انسانی است و برای فهم آن باید ببینیم نگاه شریعتی به انسان چگونه است. شریعتی از فردانیت سخن می گوید و نه از فردیت . آزادی و دموکراسی در اندیشه شریعتی نسبتی با فردانیت دارد و از همین رو نقاد دموکراسی راس هاست. شریعتی قرائت توده ای از دموکراسی نداشت.»

در پایان دکتر پیمان درباره نسبت روشنفکری و قدرت سخن گفت. او با نگاهی به تاریخ معاصر نسبت روشنفکر و قدرت را اینگونه توضیح داد:«روشنفکران باید در عرصه عمومی فعالیت کنند و با تولید ارزش ها و خودآگاهی دادن ، سیاست سازی را در عرصه عمومی امکان پذیر و عرصه حکومت را ناگزیر از این کنند تا خود را با ارزش های جامعه انطباق دهد.»

منبع: روزنامه شرق (یکشنبه ۵ تیر ۱۳۸۴)

(بیشتر…)