[]

بیست و هشتمین مراسم سالگرد شهادت شریعتی (حسینیه ارشاد – خرداد 1384)

photo_2017-05-31_15-06-49

 

شریعتی و عرصه عمومی

بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی در حسینیه ارشاد،با عنوان «شریعتی و عرصه عمومی » و با سخنرانی دکتر مسعود پدرام، آقای یوسفی اشکوری و میزگردی در باره «نسبت شریعتی و جوانان» برگزار شد.

(بیشتر…)

بیست و هشتمین مراسم سالگرد شهادت شریعتی ( انجمن اسلامی-لندن ،خرداد 1384)

photo_2017-05-31_15-09-03

بررسی زندگی، مرگ و اندیشه های شریعتی

 

لندن

انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم لندن در این شهر مراسمی به مناسبت بیست  و هشتمین سالگرد شریعتی در «کانون توحید»برقرار کردند. در این مراسم دکتر سروش سخن گفت. دکتر سروش به «بررسی زندگی، مرگ و اندیشه های شریعتی » پرداخت و تآکید کرد که شریعتی توانست به بحران هویت در زمان خود پاسخ دهد.

بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی(نشست خصوصی،منزل دکتر پیمان – خرداد 1384)

photo_2017-05-31_15-20-59

مهندسی‌ مجدد نواندیشی دینی ، شریعتی و گفتمان دموکراسی

 

نشست خصوصی-منزل دکتر پیمان

مراسم بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی طبق سنت سنواتی در منزل دکتر پیمان برگزار شد. در این مراسم آقای احراری با عنوان «مهندسی مجدد نواندیشی دینی»با اشاره به انتخابات و نقد اصلاح طلبان در نادیده گرفتن مطالبات محرومین، سخن گفت . هاشم آغاجری سخنران دیگر این مراسم بود که با عنوان «شریعتی و گفتمان دموکراسی»سخنرانی کرد. آغاجری از سه تیپ دموکراسی سخن گفت :« دموکراسی سیاسی، دموکراسی اجتماعی و دموکراسی انسانی. در دموکراسی انسانی گفتمان دموکراسی نه تنها محدود و معطوف به قدرت سیاسی یا روابط اجتماعی نیست بلکه اساسا دموکراسی شیوه ای از بودن آدمی است. گفتمان دموکراسی شریعتی یک دموکراسی انسانی است و برای فهم آن باید ببینیم نگاه شریعتی به انسان چگونه است. شریعتی از فردانیت سخن می گوید و نه از فردیت . آزادی و دموکراسی در اندیشه شریعتی نسبتی با فردانیت دارد و از همین رو نقاد دموکراسی راس هاست. شریعتی قرائت توده ای از دموکراسی نداشت.»

در پایان دکتر پیمان درباره نسبت روشنفکری و قدرت سخن گفت. او با نگاهی به تاریخ معاصر نسبت روشنفکر و قدرت را اینگونه توضیح داد:«روشنفکران باید در عرصه عمومی فعالیت کنند و با تولید ارزش ها و خودآگاهی دادن ، سیاست سازی را در عرصه عمومی امکان پذیر و عرصه حکومت را ناگزیر از این کنند تا خود را با ارزش های جامعه انطباق دهد.»

(شرق-یکشنبه 5 تیر 1384)