[]


بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی(نشست خصوصی،منزل دکتر پیمان – خرداد 1384)

photo_2017-05-31_15-20-59

مهندسی‌ مجدد نواندیشی دینی ، شریعتی و گفتمان دموکراسی

 

نشست خصوصی-منزل دکتر پیمان

مراسم بیست و هشتمین سالگرد شهادت شریعتی طبق سنت سنواتی در منزل دکتر پیمان برگزار شد. در این مراسم آقای احراری با عنوان «مهندسی مجدد نواندیشی دینی»با اشاره به انتخابات و نقد اصلاح طلبان در نادیده گرفتن مطالبات محرومین، سخن گفت . هاشم آغاجری سخنران دیگر این مراسم بود که با عنوان «شریعتی و گفتمان دموکراسی»سخنرانی کرد. آغاجری از سه تیپ دموکراسی سخن گفت :« دموکراسی سیاسی، دموکراسی اجتماعی و دموکراسی انسانی. در دموکراسی انسانی گفتمان دموکراسی نه تنها محدود و معطوف به قدرت سیاسی یا روابط اجتماعی نیست بلکه اساسا دموکراسی شیوه ای از بودن آدمی است. گفتمان دموکراسی شریعتی یک دموکراسی انسانی است و برای فهم آن باید ببینیم نگاه شریعتی به انسان چگونه است. شریعتی از فردانیت سخن می گوید و نه از فردیت . آزادی و دموکراسی در اندیشه شریعتی نسبتی با فردانیت دارد و از همین رو نقاد دموکراسی راس هاست. شریعتی قرائت توده ای از دموکراسی نداشت.»

در پایان دکتر پیمان درباره نسبت روشنفکری و قدرت سخن گفت. او با نگاهی به تاریخ معاصر نسبت روشنفکر و قدرت را اینگونه توضیح داد:«روشنفکران باید در عرصه عمومی فعالیت کنند و با تولید ارزش ها و خودآگاهی دادن ، سیاست سازی را در عرصه عمومی امکان پذیر و عرصه حکومت را ناگزیر از این کنند تا خود را با ارزش های جامعه انطباق دهد.»

(شرق-یکشنبه 5 تیر 1384)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 23, 2017 127 بازدید       [facebook]