[]


نمایشگاه خوشنویسی سخنان شریعتی ۱۳۹۰

517-647-1390-7-19-4-59-2-262Cنمایشگاه خوشنویسی سخنان شریعتی

نمایشگاه خوشنویسی گزیده‌ای از سخنان دکتر شریعتی، کارِ سیدحسن سیدیان، 24 مهر تا 3 آبان 1390 در نگارخانه اندیشه برگزار می‌شود.

 

(بیشتر…)