[]


ویژه نامه ماهنامه « آفتاب» ( خرداد ۱۳۸۲)

0

روشنفکر ناشناخته

به مناسبت سی و ششمین سالگرد شهادت علی شریعتی

منبع: ماهنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی « آفتاب»

تاریخ: خرداد ۱۳۸۲

 شماره ۲۶ ماهنامه آفتاب با مدیر مسئولی عیسی سحرخیز  ویژه نامه‌ای تحت عنوان « شریعتی روشنفکر ناشناخته» به چاپ رسانده است. مقالات این شماره شامل :

زن از منظر شریعتی : معصومه علی اکبری. شریعتی در آینه ذهن ما : رضا علیجانی. شریعتی و مردم سالاری: محمد بسته نگار. شریعتی و مدرنیته: علی رضا علوی تبار. روشنفکر ناشناخته: احسان شریعتی. هدایت و شریعتی : محمود درگاهی. روشنفکری؛ درد عشق و عمل: امیر رضایی. آغاز دوباره تاریخ :‌سارا شریعتی. در نسبت دموکراسی و اتوپیا : سوسن شریعتی.  جامعه شناسی و طبقات اجتماعی : خیام عباسی. شریعتی و روشنفکران امروز : مرتضی کاظمیان. روشنفکر و معضله معنی و هویت: محمدجواد غلامرضا کاشی.

علاوه بر این مقالات گزارشی از همایش شریعتی در حسینیه ارشاد با حضور آقایان حبیب الله پیمان، علی رضا رجایی و مسعود پدرام نیز به چاپ رسیده است .

 


تولد اندیشه آزادی، عدالت و عرفان ( نشریه نامه- بهمن و اسفند۱۳۸۲)

182

 

تولد اندیشه آزادی، عدالت و عرفان

 احسان شریعتی

منبع: نامه

تاریخ: بهمن و اسفند ۱۳۸۲

نشریه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی «نامه» به سردبیری مجید تولایی و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی کیوان صمیمی بهبهانی در شماره ۲۹ به تاریخ بهمن و اسفند ۱۳۸۲ مقاله‌ای باعنوان « تولد اندیشه آزادی، عدالت و عرفان» نوشته دکتر احسان شریعتی به چاپ رساند.

روزنامه نامه pdf


خاطرات ایرج صغیری

index

ابوذر در مشهد

 ایرج صغیری

منبع:  روزنامه سایه بان

تاریخ: دوشنبه 2تیر 1382 شماره35

از شاگردان علی شریعتی در دانشکده ادبیات مشهد، هنرمند

(بیشتر…)