[]


ویژه نامه ماهنامه « آفتاب» ( خرداد ۱۳۸۲)

0

روشنفکر ناشناخته

به مناسبت سی و ششمین سالگرد شهادت علی شریعتی

منبع: ماهنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی « آفتاب»

تاریخ: خرداد ۱۳۸۲

 شماره ۲۶ ماهنامه آفتاب با مدیر مسئولی عیسی سحرخیز  ویژه نامه‌ای تحت عنوان « شریعتی روشنفکر ناشناخته» به چاپ رسانده است. مقالات این شماره شامل :

زن از منظر شریعتی : معصومه علی اکبری. شریعتی در آینه ذهن ما : رضا علیجانی. شریعتی و مردم سالاری: محمد بسته نگار. شریعتی و مدرنیته: علی رضا علوی تبار. روشنفکر ناشناخته: احسان شریعتی. هدایت و شریعتی : محمود درگاهی. روشنفکری؛ درد عشق و عمل: امیر رضایی. آغاز دوباره تاریخ :‌سارا شریعتی. در نسبت دموکراسی و اتوپیا : سوسن شریعتی.  جامعه شناسی و طبقات اجتماعی : خیام عباسی. شریعتی و روشنفکران امروز : مرتضی کاظمیان. روشنفکر و معضله معنی و هویت: محمدجواد غلامرضا کاشی.

علاوه بر این مقالات گزارشی از همایش شریعتی در حسینیه ارشاد با حضور آقایان حبیب الله پیمان، علی رضا رجایی و مسعود پدرام نیز به چاپ رسیده است .

 


تولد اندیشه آزادی، عدالت و عرفان ( نشریه نامه- بهمن و اسفند۱۳۸۲)

182

 

تولد اندیشه آزادی، عدالت و عرفان

 احسان شریعتی

منبع: نامه

تاریخ: بهمن و اسفند ۱۳۸۲

نشریه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی «نامه» به سردبیری مجید تولایی و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی کیوان صمیمی بهبهانی در شماره ۲۹ به تاریخ بهمن و اسفند ۱۳۸۲ مقاله‌ای باعنوان « تولد اندیشه آزادی، عدالت و عرفان» نوشته دکتر احسان شریعتی به چاپ رساند.

روزنامه نامه pdf


خاطرات ایرج صغیری؛ ابوذر در مشهد (تیر ۱۳۸۲)

index

ابوذر در مشهد

خاطرات ایرج صغیری از تئاتر ابوذر در مشهد

نام نمایشنامه: یک بار دیگر ابوذر / تک گویی بلند در بازسازی یاد ، نوشته رضا دانشور، کارگردانی داریوش ارجمند  توسط گروه هنری دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد

منبع:  روزنامه سایه بان

تاریخ: دوشنبه 2تیر 1382 شماره35

(بیشتر…)