[]


« فلسفه تاریخ دکتر علی شریعتی» (دانشگاه تهران – اردیبهشت ۱۳۹۷)

photo_2018-04-29_18-08-09

« فلسفه تاریخ دکتر علی شریعتی»

در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ نشستی با حضور آقایان احسان شریعتی و هاشم آقاجری از سوی انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. موضوع این نشست « فلسفه تاریخ دکتر علی شریعتی » بود.

(بیشتر…)