[]


15خرداد – بهار (pdf)1373

603-small-thu

15خرداد – بهار 1373

مقاله‌ای به قلم سیدحمید روحانی علیه دکتر شریعتی با عنوانِ «شریعتی در چهره‌ای دیگر».

 

(بیشتر…)


جهان اسلام – تیر 1373-pdf (ناقص)

606-755-1391-3-20-14-57-31-E0DE

جهان اسلام – تیر 1373

شماره 7 مجله‌ی جهان اسلام با تیترِ یکِ طراحی جامعه‌ی ایده‌ئال، نقد و بررسی آراء دکتر علی شریعتی در خصوص ایدئولوژی‌اندیشی. (بیشتر…)


15خرداد – تابستان و پائیز 1373

604-small-thu

15خرداد – تابستان و پائیز 1373

این شماره‌ی مجله‌ی 15 خرداد حاوی چندین مطلب علیه دکتر شریعتی است.

 

(بیشتر…)