[]


پرونده ویژه نشریه ۱۵ خرداد (۱۳۷۳)

صفحات ویژه

منبع: نشریه ۱۵ خرداد (شماره‌های ۱۴ تا ۱۷)

تاریخ: ۱۳۷۳

مجله فرهنگی، سیاسی، تاریخی۱۵خرداد در شماره های ۱۴-۱۵-۱۶-۱۷ (از بهار تا زمستان)خود علاوه بر چاپ سلسله مقالات« اندیشه اسلام منهای روحانیت »را به قلم سید حمید روحانی مقالاتی تحت عنوان «اسلامشناسی یا اسلامسرایی» به قلم استاد مطهری را نیز به چاپ رسانده است.«شریعتی در دو چهره » و نیز «دو شگرد دار و دسته شریعتی» نیز نام دو مقاله ای است که در بخش سخنی با خوانندگان به شریعتی اختصاص دارد.

 

604-749-1391-2-25-15-31-11-DCD5

مجله ۱۵ خرداد (شماره ۱۴).pdf

مجله ۱۵ خرداد (شماره ۱۵ـ۱۶).pdf

مجله ۱۵ خرداد (شماره ۱۷).pdf

 

مطالب مرتبط:

نامه‌ای منتشر نشده از دکتر علی شریعتی؛ بخش دوم (نشریه «۱۵ خرداد» ـ تابستان و پاییز ۱۳۷۱)

نامه‌ای منتشر نشده از دکتر علی شریعتی (نشریه «۱۵ خرداد» ـ بهار ۱۳۷۱)

پرونده ویژه (نشریه ۱۵خرداد ـ تابستان و پائیز ۱۳۷۳)

ریشه اندیشه اسلام منهای روحانیت (۱۵مجله خرداد ـ بهار ۱۳۷۴)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 20, 2015 902 بازدید       [facebook]