[]


منزل ساتمپتون ( محل شهادت) ۱۳۵۶

منزل ساتمپتون ( محل شهادت)

۵۶/۳/۲۹

عکس خانه  اجاره‌ای در ساتمپتون که دکتر شریعتی لحظات پایانی عمرش را به همراه  فرزندانش در آن گذراند .

 

 

816-small-thu


لوحِ تالارِ دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد۱۳۴۳

لوحِ تالارِ دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد

ساخت در۱۳۴۳

251-70-1389-5-25-13-27-56-9F7