[]


دانشسرای مقدماتی ، مشهد( 1329 تا 1331)

دانشسرای مقدماتی

نشانی : خیابان شاهرضا 

شریعتی از سال 1329 و با به پایان بردن سیکل اول دبیرستان (کلاس نهم نظام قدیم) به دانشسرای مقدماتی(تربیت مقدم) وارد می شود و در سال 1331 با اتمام دوره دانشسرا به استخدام اداره فرهنگ مشهد در می آید.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 1, 2017 80 بازدید       [facebook]