[]


مجله «هما»، مجله داخل پروازی هواپیمایی ملی ایران( ۱۳۵۹)

166

 

روح نجات بخش

منبع: مجله هما

تاریخ: ۱۳۵۹

مجله داخل پروازی هواپیمایی ملی ایران شماره هفت خود را با چاپ عکس شریعتی برروی جلد و چاپ مقاله‌ای تحت عنوان، «نوری در ظلمت، فریادی در سکوت» به شریعتی اختصاص داده‌است. در صفحه داخلی این جمله را می‌خوانیم :

« روح نجات بخشی که در کالبد نسل جوان دمید و آن را حیاط و حرکتی تازه بخشید.»

مجله هماPDF


مجله «امید ایران» ( ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۸)

 

95

اسنادی بر شهادت دکتر شریعتی

 

منبع :امید ایران

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

مجله هفتگی امید ایران به مدیر مسئولی علی اکبر صفی‌پور در اردیبهشت ۵۸ تحت عنوان «اسنادی بر شهادت دکتر شریعتی» مقاله ای را همراه با اسنادی به چاپ رسانده است.

مجله امید ایران PDF


مراسم دومین سالگرد شهادت شریعتی در دانشگاه تهران ( آیندگان ۱۳۵۸/۳/۳۰)

 

مراسم دانشگاه تهران دهها هزارتن یاد شریعتی را گرامی داشتند

 

روزنامه آیندگان ۱۳۵۸/۳/۳۰

سخنرانان:

مهدی جعفری ( قرائت پیام آیت الله طالقانی)، دکتر احمدحاج سید جوادی ( پیام مهندس بازرگان)، دکتر علی اصغر حاج سید جوادی، استاد محمد تقی شریعتی.

 


مقایسه؛ عبدالکریم شریعتی مزینانی (خراسان۱۳۵۸/۳/۳۰)

مقایسه

عبدالکریم شریعتی مزینانی

خراسان چهار شنبه۱۳۵۸/۳/۳۰

 

 

 


کتابخانه فرهنگ و هنر مشهد بنام دکتر علی شریعتی نامگذاری شد. ( خراسان ۱۳۵۸/۳/۳۰)

کتابخانه فرهنگ و هنر مشهد بنام دکتر علی شریعتی نامگذاری شد.

خراسان چهار شنبه ۱۳۵۸/۳/۳۰

 

 


دومین سالگرد شهادت شریعتی درمسجد گوهرشاد ( خراسان – خرداد ۱۳۵۸)

مسجد گوهر شاد

مراسمی از سوی کانون نشر حقایق اسلامی به مناسبت سالگرد شهادت دکتر شریعتی در مسجد گوهر شاد .

به نقل از روزنامه خراسان ۲۹ خرداد۱۳۵۸

 


دومین سالگرد شهادت شریعتی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی- مشهد ۲۹ خرداد ۱۳۵۸)

 

مراسم سالروز شهادت دکتر علی شریعتی مشهد

 

 دانشکده  ادبیات و علوم انسانی مشهد به نام دکتر شریعتی نامگذاری شد. 

خراسان چهارشبنه۱۳۵۸/۳/۳۰

 

 


ارسنجان : مراسم دومین سالگرد شهادت ( خراسان ۱۳۵۸/۳/۳۱)

ارسنجان : مراسم دومین سالگرد شهادت

خراسان ۱۳۵۸/۳/۳۱

 

 


قم؛ مراسم دومین سالگرد شهادت (خراسان۱۳۵۸/۳/۳۱)

قم؛ مراسم دومین سالگرد شهادت

این مراسم از طرف حوزه علمیه قم با سخنرانی ابوالحسن بنی صدر و قرائت مقالاتی چند برگزار شد.
شعارهای رایج در آن مراسم، ( حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله ) (‌یزدی ، بنی صدر، قطب زاده مثلث آزاده )

خراسان سه شنبه ۱۳۵۸/۳/۳۱

 

 

 


آنچه مفسر بزرگ عرب علامه شیخ جواد مغنیه درباره شخصیت استاد محمد تقی شریعتی گفته است. ( خراسان ۱۳۵۸/۳/۲۹)

آنچه مفسر بزرگ عرب علامه شیخ جواد مغنیه درباره شخصیت استاد محمد تقی شریعتی گفته است.

 خراسان ۹۱۳۵۸/۳/۲