[]


هدف: حضور و شهادت (مجله جوان ـ ۱۵ دی ۱۳۵۷)

هدف: حضور و شهادت

نامه وصیت‌گونه دکتر علی شریعتی به پسرش احسان

منبع: مجله جوان

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۵۷

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 7, 2019 488 بازدید       [facebook]