[]


تصاویر محمد تقی شریعتی تا دهه ۳۰

12 - Copy

 

محمد تقی شریعتی تا دهه ۳۰


تصاویر استاد در دهه ۳۰

 

تصاویر استاد در دهه ۳۰

 

 


تصاویر استاد در دهه ۴۰

 

۱۳۴۸ مسجد جامع کرج استاد محمدتقی شریعتی درکنار آیات سیدمحمود طالقانی و شیخ حسین لنکرانی

تصاویر استاد در دهه۴۰

 

 


تصاویر استاد در دهه ۵۰

۳

 

تصاویر استاد در دهه ۵۰

 

 

 


تصاویر استاد پس از انقلاب

2

تصاویر استاد پس از انقلاب


تصاویر تشییع پیکر استاد در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۶

scan0039

 

تصاویر تشییع پیکر استاد محمد تقی شریعتی

تشییع جنازه در ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۶