[]

ترجمه‌ی آثار شریعتی کمی پس از مرگش به زبان‌های ترکی آغاز شد. در ابتدا این ترجمه‌ها به شکل پراکنده و از سوی ناشرینِ بی‌نام و نشان صورت می‌گرفت. بعضاً در سال‌های آغازینِ جمهوری اسلامی سفارت ایران در ترکیه، ابتکارِ این ترجمه‌ها را به عهده داشتند؛ امری که خیلی زود رها شد. از اوایلِ دهه‌ی 90 میلادی ترجمه‌ی منظم‌ترِ آثار شریعتی به زبان‌های ترکی از سوی انتشارات فجر در ترکیه آغاز شد. امروز کلیه‌ی آثار شریعتی (36 جلد مجموعه آثار) به زبان ترکی ترجمه شده و از همین طریق به منطقه‌ی بالکان گسترش پیدا کرده است.
ترجمه آثار شریعتی طی چند سال اخیر از ۲۰۱۴ به زبان ترکی آذربایجانی نیز آغاز شده‌ است. انتشاراتparlaq lmzalar مسئولیت این ترجمه‌ها را بر عهده گرفته است.


۳۶ جلد مجموعه آثار شریعتی ؛ ترکی استانبولی (۱۹۹۹-۲۰۱۲)

005

 

۳۶ جلد مجموعه آثار شریعتی

ترجمه ۳۶ جلد مجموعه آثار شریعتی به زبان ترکی استانبولی از سوی انتشارات فجر  از سال‌های پایانی ۹۰ آغاز شد و در سال ۲۰۱۲ به پایان رسید.

 

(بیشتر…)


چاپ مجموعه‌ جدید کتاب‌های کوچک شریعتی ؛ترکی استانبولی ۲۰۱۲

010009008

 

چاپ مجموعه‌ جدید کتاب‌های کوچک شریعتی

 

 ترکیه، نشر فجر از ۲۰۱۲ به بعد.


چاپ دو کتاب “نیایش” و “پدر، مادر، مامتهمیم” به زبان ترکی آذری(۹۲و۱۳۹۳)

photo_2016-12-31_13-32-43photo_2016-12-31_13-30-46

 

 “DUA” & ” Ey ata ey ana biz gunahkariq

چاپ و انتشار دو کتاب “نیایش” و “پدر، مادر، مامتهمیم” به زبان ترکی آذربایجانی از انتشارات parlaq lmzalar

چاپ کتاب “نیایش” در سال ۲۰۱۵، ۲۰۶ صفحه رقعی .
چاپ کتاب “پدر، مادر، ما متهمیم” در سال ۲۰۱۴، ۱۶۶ صفحه رقعی.

(بیشتر…)


نمونه‌ای از کتابهای ترجمه شده به زبان ترکی استانبولی

نمونه‌ای از کتابهای ترجمه شده به زبان ترکی استانبولی

(بیشتر…)