[]


فراخوان شریعتی، «زندگی در فرایند احداث»؛ محمد جواد غلامرضا کاشی( شرق ۱۳۹۶/۲/۲۴)

کاشی

فراخوان شریعتی، «زندگی در فرایند احداث»

محمدجواد غلامرضاکاشی :

گروه اندیشه: «اکنون، ما و شریعتی»، عنوان همایشی علمی است که به‌بهانه چهلمین سالگرد علی شریعتی در تیرماه امسال به همت بنياد شريعتي برگزار خواهد شد. مقصود از «اکنون» در عنوان همایش، اشاره به زمانه و زمینه حاضر است و منظور از «ما» همه کسانی‌اند که دغدغه مسائل زمانه خود را دارند و همچنین آنان‌که از طریق امتزاج افق خود با افق شریعتی سعی در مواجهه با معضلات و مسائل زمانه خود دارند. به بهانه این همایش دو پرسش اصلي با نسل‌هایی از روشنفكران متأثر از شریعتی و نیز موافقان و منتقدان او در ميان گذاشته شد:
١) بحران مبتلابه امروز ما و ‏پرسمان اصلی این دوران را چه می‌دانید؟
 ۲) با توجه به میراث شریعتی و پیشینه و پشتوانه هم‌اندیشی و هم‌سخنی در ‏سرمشق گفتمانی و صورت‌بندی معرفتی دوران او، اکنون چه راه‌حل، خروجی و برون‌رفتی ارائه می‌دهید؟
علي معظمي در  پاسخ به اين دو پرسش بر پروژه «بازگشت به خویشتن» شريعتي متمركز مي‌شود و آن را در نقطه‌ مقابل روشنگری مي‌داند: نه به این سبب که روشنگری را می‌توان به منشائی «غربی» بازگرداند، بلکه به سبب منطق درونی‌شان. او مي‌كوشد با این مقایسه نشان دهد که چگونه در منطق بازگشت به خویشتن آن جمود و ظلمت و موهوم‌پرستی مورد اشاره شریعتی در نهایت از مرکز توجه خارج می‌شود.
محمدجواد غلامرضاکاشی شریعتی را يك ميراث تاريخي و سنت نوشريعتي را فراخوان‌كردن او در موقعيت تاريخي متفاوت مي‌داند. او دو عامل را موجب تداوم شريعتي و بحث‌هاي پيرامون او مي‌داند، يكي نسلي كه نوجواني و جواني خود را با شريعتي آغاز كرد و در پرتو آراي او دیندار و پرانگیزه در عرصه سیاسی شد و دوم علاقه به اسلام سياسي و روايت چپ از اسلام‌گرايي. او در پاسخ به دو پرسش حاضر، تفكر شریعتی را یکی از مهم‌ترین منابع فهم سیاسی از اسلام در بستر منازعات جهان مدرن عنوان مي‌كند.
پيش از اين مقصود فراستخواه، عباس منوچهري و احسان شريعتي به اين دو پرسش پاسخ داده بودند. آنچه در ادامه می‌آید، پاسخ‌های محمدجواد غلامرضاکاشی و علي معظمي است، با اين توضيح كه متن سخنرانی كاشي در بنياد شريعتي در حکم پاسخ به این دو سؤال است.

(بیشتر…)


پس از بازگشت به خویشتن؛ علی معظمی ( شرق ۱۳۹۶/۲/۲۴)

index

پس از بازگشت به خویشتن

علی معظمی:
 
 روزنامه شرق ۱۳۹۶/۲/۲۴

گروه اندیشه: «اکنون، ما و شریعتی»، عنوان همایشی علمی است که به‌بهانه چهلمین سالگرد علی شریعتی در تیرماه امسال به همت بنياد شريعتي برگزار خواهد شد. مقصود از «اکنون» در عنوان همایش، اشاره به زمانه و زمینه حاضر است و منظور از «ما» همه کسانی‌اند که دغدغه مسائل زمانه خود را دارند و همچنین آنان‌که از طریق امتزاج افق خود با افق شریعتی سعی در مواجهه با معضلات و مسائل زمانه خود دارند. به بهانه این همایش دو پرسش اصلي با نسل‌هایی از روشنفكران متأثر از شریعتی و نیز موافقان و منتقدان او در ميان گذاشته شد:
١) بحران مبتلابه امروز ما و ‏پرسمان اصلی این دوران را چه می‌دانید؟
۲) با توجه به میراث شریعتی و پیشینه و پشتوانه هم‌اندیشی و هم‌سخنی در ‏سرمشق گفتمانی و صورت‌بندی معرفتی دوران او، اکنون چه راه‌حل، خروجی و برون‌رفتی ارائه می‌دهید؟
علي معظمي در  پاسخ به اين دو پرسش بر پروژه «بازگشت به خویشتن» شريعتي متمركز مي‌شود و آن را در نقطه‌ مقابل روشنگری مي‌داند: نه به این سبب که روشنگری را می‌توان به منشائی «غربی» بازگرداند، بلکه به سبب منطق درونی‌شان. او مي‌كوشد با این مقایسه نشان دهد که چگونه در منطق بازگشت به خویشتن آن جمود و ظلمت و موهوم‌پرستی مورد اشاره شریعتی در نهایت از مرکز توجه خارج می‌شود.
محمدجواد غلامرضاکاشی شریعتی را يك ميراث تاريخي و سنت نوشريعتي را فراخوان‌كردن او در موقعيت تاريخي متفاوت مي‌داند. او دو عامل را موجب تداوم شريعتي و بحث‌هاي پيرامون او مي‌داند، يكي نسلي كه نوجواني و جواني خود را با شريعتي آغاز كرد و در پرتو آراي او دیندار و پرانگیزه در عرصه سیاسی شد و دوم علاقه به اسلام سياسي و روايت چپ از اسلام‌گرايي. او در پاسخ به دو پرسش حاضر، تفكر شریعتی را یکی از مهم‌ترین منابع فهم سیاسی از اسلام در بستر منازعات جهان مدرن عنوان مي‌كند.
پيش از اين مقصود فراستخواه، عباس منوچهري و احسان شريعتي به اين دو پرسش پاسخ داده بودند. آنچه در ادامه می‌آید، پاسخ‌های محمدجواد غلامرضاکاشی و علي معظمي است، با اين توضيح كه متن سخنرانی كاشي در بنياد شريعتي در حکم پاسخ به این دو سؤال است.

 

(بیشتر…)


شریعتی یک استراتژی است؛ محمد رضا تاجیک (اعتماد ۱۳۹۶/۲/۲

Image result for ‫محمدرضا تاجیک‬‎

شریعتی یک استراتژی است

محمدرضا تاجيك

استاد علم سياست دانشگاه شهيد بهشتي

 ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۱ ارديبهشت

40 سال از مرگ دكتر علي شريعتي (1356-1312) مي گذرد، چهره اي كه به اذعان هم فكران و منتقدانش بدون ترديد موثرترين و سرشناس ترين روشنفكر ايراني در دهه هاي پيش از انقلاب در رابطه با رخدادهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايران است و هيچ گزارش يا تحليلي از ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي انقلاب اسلامي 1357 ايران نمي توان ارايه داد، مگر آنكه دست كم در فصلي كوتاه به نام او اشاره كرد. البته اهميت دكتر شريعتي را تنها   به آنچه گذشته نمي توان خلاصه كرد، او و ميراثش تا به امروز و با گذر 4 دهه نيز قابل پيگيري است، تا جايي كه به باور تحليلگران و پژوهشگران چهره ها و سويه هاي متفاوتي از او در تمام اين سال ها در ميان نسل هاي مختلف پس از انقلاب نقش آفريني كرده و همواره محل بحث بوده است. بنياد دكتر علي شريعتي كه فرزندان او مهم ترين گردانندگان آن هستند، در چهلمين سالگرد او تصميم گرفته همايشي در تيرماه در بزرگداشت او برگزار كند و طي آن به بازخواني چهار دهه حضور زنده و بحث برانگيز دكتر شريعتي در عرصه فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايران بپردازد. در همين راستا و با همكاري گروه سياستنامه روزنامه اعتماد تا پيش از برگزاري اين همايش هر هفته تصميم بر آن شده، يكي از جنبه هاي اين حضور مورد بازنگري و تامل قرار گيرد. مساله مهم در اين بررسي تحليلي آن است كه اين بازخواني به هيچ عنوان صرفا به <<تمجيد و ستايش>> اختصاص ندارد و چنان كه رويكرد خود دكتر نيز چنين بود، در اين مطالب تلاش شده جنبه هاي متفاوت انديشه و عمل شريعتي در نسبت با وضعيت امروزين مورد نقد و بررسي قرار گيرد:

 

(بیشتر…)


تجلیل ازخانواده دکتر علی شریعتی در بزرگداشت مقام معلم (روزنامه خراسان رضوی، ۱۳۹۶/۲/۱۲)pdf

photo_2017-05-03_11-33-13

تجلیل ازخانواده دکتر علی شریعتی در بزرگداشت مقام معلم

گزارش روزنامه خراسان رضوی از مراسم یادبود دکتر شریعتی در روز معلم در دانشگاه فردوسی مشهد.

 

(بیشتر…)


گفتمان نو شریعتی؛ احسان شریعتی ( روزنامه شرق ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶)

NewsCrop.aspx

گفتمان نو شریعتی

گروه اندیشه روزنامه شرق پیرو چاپ سلسه مقالات سمپوزیوم چهلمین سالگرد شهادت شریعتی به انتشار مقاله‌ای از دکتر احسان شریعتی پرداخت عنوان این مقاله « گفتمان نوشریعتی» است.


اومانیسم راستین،گفتگو با عباس منوچهری(روزنامه شرق ۲۹ فروردین ۱۳۹۶)

index

اومانیسم راستین

پاسخ عباس منوچهري به ٢ پرسش درباره میراث شریعتی:
 

عباس منوچهري، استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، در پاسخ به دو پرسش درباره «اکنون، ما و شریعتی» به دو فقر اشاره می‌کند: فقر اندیشه و فقر اقتصادی رنج‌آور. به نظر او، این دو فقر نماینده بحران روزگار ماست. آنچه در ادامه می‌آید، پاسخ او به دو پرسش زير است: ۱- بحران مبتلابه امروز ما و پرسمان اصلی این دوران چیست؟ ۲- با توجه به میراث شریعتی و پیشینه و پشتوانه هم‌اندیشی و هم‌سخنی در سرمشق گفتمانی و صورت‌بندی معرفتی دوران او، اکنون چه راه‌حل، خروج و برون‌رفتی ارائه می‌دهید؟
(بیشتر…)


اهمیت پروژه روشنفکری «نو شریعتی» در گفت‌وگو با مقصود فراستخواه (روزنامه شرق ۲۹ فروردین ۱۳۹۶)

Image result for ‫مقصود فراستخواه‬‎

اهمیت پروژه روشنفکری «نو شریعتی» در گفت‌وگو با مقصود فراستخواه

شریعتی چشم‌بسته دین را به حوزه عمومی فرا‌نخواند.

 

مقصود فراستخواه ظرفیت‌های گفتار شریعتی را در چند مورد خلاصه می‌کند: «گرفتارنشدن در دین خصوصی؛ نگاه به دین به‌مثابه امری مدنی و توجه به ابعاد و خصایص اجتماعی و فرهنگی دین در جهان اسلام و در ایران؛ جماعت‌گرایی؛ تفسیر و در عین حال نقد درون‌ماندگار؛ دین‌اندیشی انتقادی کارآمد برای عمل رهایی‌بخش سیاسی؛ فهم اهمیت برابری هم‌زمان با آزادی و عرفان و مانند آن»، ولی پروژه شریعتی را طرحی ناتمام می‌داند که نیاز به بازاندیشی عمیق‌تر، ویرایش و تفسیر تازه و خوانش و صورت‌بندی مجددی از شریعتی دارد. در آستانه‌ چهلمین یادمان علی شریعتی، پرسش‌های مکتوب خود را با مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و نواندیش دینی، درباره نقش شریعتی در تبیین و فهم مسائل دوران ما در میان نهادیم. آنچه در ادامه می‌آید، پاسخ‌های این استاد دانشگاه به پرسش‌های مذکور است. مقصود فراستخواه، نویسنده کتاب‌هایی چون «سرآغاز نواندیشی معاصر»، «زبان قرآن»، «دین و جامعه»، «دین، خرد، دانش: یادداشت‌هایی بر روند احیاء اصلاح و بازسازی اندیشه» و «تدبری در آیات قرآنی» است که تأملاتی درباره روشنفکری دینی در ایران و نقش شریعتی در آن، در برخی آثار مذکور داشته است.

(بیشتر…)