[]


پرونده ویژه مجله« تقریرات» ( تقریرات – شهریور۱۳۹۶)

 

تقریرات

بازخوانی انتقادی نگاه شریعتی به شیعه و روحانیت

منبع: دوماه نامه تقریرات شماره ۷

تاریخ:شهریور ۱۳۹۶

مجله تقریرات در شماره هفتم خود با طرح پرونده‌ای به بازخوانی انتقادی نگاه شریعتی به شیعه و روحانیت پرداخته است . دو عنوان از این پرونده با نام « شریعتی قائل به حذف روحانیت نبود» و «نیز روحانیت منهای شریعتی » از مواردیست که در پرونده دیده می شود.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : اکتبر 4, 2017 552 بازدید       [facebook]