[]


پرونده ویژه «بازخوانی انتقادی نگاه شریعتی به شیعه و روحانیت» ، (مجله تقریرات – شهریور۱۳۹۶)

 

تقریرات

تقریرات

دوماه نامه تقریرات شماره ۷ ، شهریور ۱۳۹۶

مجله تقریرات در شماره هفتم خود با طرح پرونده‌ای به بازخوانی انتقادی نگاه شریعتی به شیعه و روحانیت پرداخته است . دو عنوان از این پرونده با نام « شریعتی قائل به حذف روحانیت نبود» و «نیز روحانیت منهای شریعتی » از مواردیست که در پرونده دیده می شود.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : اکتبر 4, 2017 244 بازدید       [facebook]