[]

در این بخش گزیده‌های از متون شریعتی که خود به سه گونه: «اسلامیات، اجتماعیات و کویریات» تقسیم کرده است، درج می‌شود.


کار (۱۳۵۵)

کار

نوشته‌‌ای که در پی می‌آید شامل صفحات ۱۵۶ تا ۱۷۲ کتاب «خودسازی انقلابی» (.م.آ.۲) است.

(بیشتر…)


سخنی درباره‌ی کتاب (۱۳۴۸)

سخنی درباره‌ی کتاب*

 

سخن گفتن درباره‌ی کتاب دلیل آوردن برای آفتاب است و به‌خصوص در چنین جمعی که جمع کتاب است، فکر می‌کنم سخن زایدی باشد؛ جمعی که اساس کارش بر کتاب است و جمعی که وابسته به یک تمدن کتاب است و جمعی که نماینده‌ی تاریخی است که دو تمدن جهانی بزرگ داشته: تمدن اسلام و تمدن ایران باستان، و می‌دانیم که تمدن و فرهنگ مبتنی بر کتاب است. و همچنین جامعه‌ای است وابسته به مذهبی که مذهبش بر کتاب استوار است و تنها مذهبی است که معجزه‌اش کتاب و نام کتابش «خواندنی» است و نخستین پیغامش «بخوان» و سپس بزرگ‌ترین ستایش خدایش در صفت کسی است که «با قلم تعلیم می‌دهد» و چه تناسب خوبی که پیش از سخنرانی سوره‌ی اقراء خوانده شد به دو مناسبت، یکی این‌که سوره‌ی اقراء نخستین پیغامی است که پیامبر اسلام دریافت کرده و نخستین آیه‌ی کتاب اوست و آغاز مذهب او و بنابراین با آغاز کار انجمن کتاب متناسب است و تناسب دوم که زیباتر است این است که این پیغام اگرچه در یک جامعه‌ی بدوی [آمد] و در آغاز مخاطب واقعی این پیغام مردمی بودند که جز شمشیر و شتر چیزی نمی‌شناختند، نخستین کلمه‌اش «بخوان» است و سپس اولین ستایشی که از خدای این مذهب می‌شود «ربک الاکرم» است (پروردگار گرامی‌ترینت). چرا گرامی‌ترینت؟ که «الذی علم بالقلم» زیرا که پروردگارت کسی است که به وسیله‌ی قلم تعلیم می‌دهد. چه چیز را تعلیم می‌دهد؟ آن‌چه را انسان نمی‌داند. بنابراین آغاز با خواندن است، تقدس به قلم است و همچنین بزرگ‌ترین صفت خداوند این مذهب تعلیم دادن او به وسیله‌ی قلم است و چه تناسب خوبی با این انجمن…

(بیشتر…)


راه چهارم: اصلاح انقلابی (بهمن ۱۳۹۶)

Related image

راه چهارم:

اصلاح انقلابی

به روایت دکتر شریعتی*

«…سه شیوه مشخص در مبارزه‌ی اجتماعی برای اصلاح وجود دارد بر حسب بینش‌ها و مکتب‌های اجتماعی عبارتند از:
1-  روش سنتی و محافظه‌کارانه (ترادیسیونالیسم، کنسرواتیسم)
رهبر محافظه‌کار اجتماعی چنین پدیده‌ای را با همه‌ی خرافی بودنش حفظ می‌کند چون سنت است و محافظه‌کار و سنت‌گرا نگاهبان سنت است چه آن را شیرازه‌ی وجودی ملتش می‌شمارد.
2-  روش انقلابی (رولوسیونیسم)
رهبر انقلابی به‌شدت و ناگهانی این پدیده را ریشه‌کن می‌کند چون سنت خرافی کهنه و ارتجاعی پوسیده است.
3-  روش اصلاحی (رفرمیسم)  و تحولی (اولوسیونیسم) :

(بیشتر…)


دریغها و آرزوها (1355)

دریغها و آرزوها

نوشته ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان و در دو بخش (آرزوها) در مجموعه آثار(۲۷) با نام « بازشناسی هویت ایرانی اسلامی» و (دریغها) در مجموعه آثار (۲۵) با نام « انسان بی‌خود» منتشر شده است. این مقاله متن پیاده شده نواری خصوصی است که در اواخر عمر پر شده است.

(بیشتر…)


مرگ شاهین | دکتر علی شریعتی (سروش ـ ۲۶ آبان ۱۳۵۸)

مرگ شاهین

دکتر علی شریعتی

منبع: مجله سروش 

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۵۸

در شماره‌ی ۲۹ مجله‌ی سروش (۲۶ آبان ۱۳۵۸) به سردبیری پرویز خرسند، مقاله از دکتر شریعتی در مورد دکتر فاطمی منتشر شده است با نام «مرگ شاهین».

 

مجله سروشpdf


روشنفکر مسئول کیست؟ (۱۳۵۵)

726-small-thuروشنفکر مسئول کیست؟

نوشته‌ای که در پی می‌آید متنی است که  در مجموعه آثار ( ۲۰) به «نام چه باید کرد؟» با همان نام نشر یافته و از مکتوبات شریعتی است .

(بیشتر…)


پرسش و پاسخ درباره ایدئولوژی (۱۳۵۴)

پرسش و پاسخ درباره ایدئولوژی

نوشته‌ای که در پی‌خواهد آمد با عنوان ایدئولوژی(2) در مجموعه آثار ۲۳ با نام «جهان بینی و ایدئولوژی» منتشر شده است. این مقاله جزء آثار دستنویس علی شریعتی است که در سال‌های پایانی دهه پنجاه با عنوان پرسش و پاسخ منتشر شد. تاریخ دقیق این دستنوشته نامعلوم است اما با توجه به متن ظاهرا در سال‌های آخر عمر وی نگاشته شده است.

(بیشتر…)


اگر پاپ و مارکس نبودند (۱۳۵۱)

اگر پاپ و مارکس نبودند

نوشته‌ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان در مجموعه آثار ۲۲ (مذهب علیه مذهب) و به عنوان ضمیمه سوم منتشر شده است.

(بیشتر…)


انواع مبارزه اجتماعی برای اصلاح (۱۳۵۰)

انواع مبارزه اجتماعی برای اصلاح

آنچه در پي خواهد آمد بخشي از سخنرانی دکتر علی شريعتی در تايخ چهاردهم تيرماه ۱۳۵۰ در تالار حسينيه ارشاد است که با عنوان فاطمه فاطمه است ايراد شد. اهميت اين گفتار در تقسيم‌بندی شريعتی از انواع شيوه‌های تغيير اجتماعي و سپس تبيين شيوه اسلامي آن است. گفتني است اين فراز از صص ۵۰ تا ۶۲ مجموعه آثار (۲۱) با نام «زن» نقل شده است.

(بیشتر…)


جامعه‌شناسی سيانتيستی (۱۳۴۸)

جامعه‌شناسی سيانتيستی

نوشته‌ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان در مجموعه آثار ۳۱ (ویژگی‌های قرون جدید) و به عنوان ضمیمه سوم منتشر شده است. این متن از جمله درس‌های ارائه شده در دانشگاه مشهد است.

(بیشتر…)