[]


«مرگ شاهین»؛ دکتر علی شریعتی (سروش – 26 آبان 1358)

مرگ سروش

دکتر علی شریعتی

منبع: مجله سروش 

تاریخ: 26 آبان 1358

در شماره‌ی 29 مجله‌ی سروش (26 آبان 1358) به سر دبیری پرویز خرسند، مقاله از دکتر شریعتی در مورد دکتر فاطمی منتشر شده است با نام «مرگ شاهین».

مجله سروشpdf

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 23, 2015 946 بازدید       [facebook]