[]


ویژه نامه هفته نامه «طبرستان سبز» ( ۲۸ خرداد ۱۳۸۰)

 

1 001

یادمان معلم عرفان، برابری و آزادی دکتر علی شریعتی

منبع: هفته نامه طبرستان سبز

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۸۰

ویژه نامه هفته نامه طبرستان سبز با مدیر مسئولی شکرالله شکری و سردبیری سید سعید جلالی، به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد دکتر شریعتی ویژه نامه‌ای را با نام « یادمان معلم عرفان، برابری و آزادی دکتر علی شریعتی» به او اختصاص داده است. مقالات این ویژه نامه عبارتند از:

«شریعتی متفکر ماضی یا مستقبل»؛ دکتر هاشم آقاجری، « ما و شریعتی»؛ دکتر زهرا رهنورد، « اسلام ایدئولوژیک و مدرنیته»؛ دکتر احسان شریعتی، «شریعتی حافظ زمانه»؛ دکتر عبدالکریم سروش، «ایدئولوژی و دموکراسی»؛ دکتر حبیب الله پیمان، « ایدئولوژی از دو منظر شریعتی و سروش»؛‌ «اصلاح انقلابی»؛ رضا علیجانی، «سیری در اندیشه شریعتی»؛ علی بذرافشان،‌« شعر ونثر»؛ شفیعی کدکنی، حمید سبزواری، حسن حسینی، مهسا منقبتی، « شریعتی از دیدگاه استاد محمد مجتهد شبستری»

pdf.ویژه نامه طبرستان بخش اول

pdf. ویژه نامه طبرستان بخش دوم

pdf. ویژه نامه طبرستان بخش سوم


ویژه‌نامه هفته نامه «طبرستان» ( خرداد ۱۳۸۰)

 

1 001

معلم عرفان‌،برابری و آزادی

منبع: هفته نامه طبرستان

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۸۰

هفته نامه طبرستان با مدیر مسئولی شکرالله شکری و سردبیری سید سعید جلالی ویژه نامه‌ای به مناسبت سالگرد شهادت شریعتی به چاپ رسانده است. این شماره که بنابر گفته سردبیر با همکاری انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران فراهم آمده است مقالاتی از چهره‌های فکری و سیاسی به چشم می‌خورد که عبارتند از :

شریعتی متفکر ماضی و مستقبل : دکتر هاشم آقاجری، ما و شریعتی: دکتر زهرا رهنورد، اسلام ایدئولوژیک و مدرنیته: دکتر احسان شریعتی، شریعتی حافظ زمانه: دکتر عبدالکریم سروش، ایدئولوژی و دموکراسی: دکتر حبیب الله پیمان، ایدئولوژی از دو منظر شریعتی و سروش: علی بذرافشان، اصلاح انقلابی: رضا علیجانی، سیری در اندیشه شریعتی: گرداورنده علی بذر افشان، شعر و نثر: شفیعی کدکنی، حمید سبزواری، حسن حسینی، مهسا منقبتی، شریعتی از دیدگاه استاد محمد مجتهد شبستری.

pdf.هفته نامه طبرستان


چشم انداز ایران (اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۰)

730-851-1391-7-11-12-38-11-9867

استراتژی شریعتی و تحقق آن در شرایط کنونی.

منبع: چشم انداز ایران

تاریخ: ۸ اردیبهشت و خرداد  ۱۳۸۰

 رضا علیجانی

منتشر شده در «چشم‌انداز ایران»، شماره‌ی 8، اردیبهشت/خرداد 1380.

گفت‌وگویی با رضا علیجانی که در بهار 1380 در شماره‌ی هشتم نشریه‌ی چشم‌انداز ایران چاپ شده است.

 

چشم انداز pdf